wu2022.2.1

Zagadnienie ochrony interesów ubezpieczonego w umowie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Aleksander Chłopecki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.2.1

Abstract

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie ochrony interesów ubezpieczonego w umowie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W artykule zostały zdefiniowane podstawowe metody i cele ochrony inwestora – a zarazem ubezpieczonego – jak również zakres przedmiotowy tej ochrony. Wskazuje się, że zakres ochrony dokonuje się poprzez prawo do informacji, ochronę przez nadmiernymi opłatami i misselingiem. Tezą artykułu jest również i to, że ochrona inwestora poprzez rozszerzanie obowiązków informacyjnych powinna być traktowana z ostrożnością – to znaczy przy uwzględnieniu racjonalnego poziomu percepcji inwestora.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, ochrona interesu ubezpieczonego

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Chłopecki A., Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a opłaty likwidacyjne (na tle regulacji o funduszach inwestycyjnych), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 1.

Szczepańska M., Charakterystyka prawna opłaty likwidacyjnej pobieranej przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Wiadomości ubezpieczeniowe” 2012, nr 1.

Szczepańska M., Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Węgrzynowski Ł., Charakterystyka umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 10.