Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2017

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Spis treści:
70 lat Wiadomości Ubezpieczeniowych. Od Redakcji – Tadeusz Szumlicz

Rozprawy naukowe:
Behawioralne aspekty decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (wnioski dla Polski) – Wojciech Sieczkowski
Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców polskich w zakresie ryzyka środowiskowego – wyniki badań – Aleksandra Hęćka
Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego – prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium od ubezpieczającego? – Marcin Wojtkowiak
Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów – Ryszard Pukała
Spółki branży ubezpieczeniowej w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Arkadiusz W. Szymanek, Tomasz K. Wiśniewski
System kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC p.p.m.) typu Pay As You Drive – Maciej Leciejewski

Recenzja:
Józef Zych Zadośćuczynienie. Komu? Kiedy? Ile? Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2017, 471 stron – Piotr Leśniewski

Sprawozdanie:
Sprawozdanie z Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Ewolucja ubezpieczeń – doświadczenia i wyzwania” – Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska