Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2011

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2/2011.

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Środki własne zakładów ubezpieczeń – ujęcie w Solvency II – Robert Kurek
Aspekty jakościowe modeli wewnętrznych w badaniu QIS5 – Joanna Wartini
Redystrybucyjno-kapitałowa funkcja ubezpieczeń gospodarczych – Krystyna Ciuman
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza – propozycje nowych rozwiązań – Eugeniusz Kowalewski
Składka zaległa i regres ubezpieczeniowy – cechy wspólne oraz różnice – Maciej Rapkiewicz
Klauzula rozsądku w anglosaskim prawie ubezpieczeniowym oraz Restatement of European Insurance Contracts – Natalia Bukowska
Prawa pacjentów na wspólnym rynku Unii Europejskiej według nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE – Martyna Łaszewska-Hellriegel
Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w kontekście zmian dokonanych w systemie emerytalnym – aspekty prawne – Dorota Maśniak

Recenzje – polemiki:

Recenzja książki pt. „Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych”, Jarosław W. Przybytniowski, Wieś Jutra, Warszawa 2010, ss. 196 – Tadeusz P. Lenart
Recenzja książki pt. „Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych”, Jarosław W. Przybytniowski, Wieś Jutra, Warszawa 2010, ss. 196 – Anna Kufel-Siemińska

Varia:
Sprawozdanie z V Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, Rydzyna, 30 maja – 1 czerwca 2011 r. – Marta Borda, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska