Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2010

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 2/2010

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych – Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Tadeusz Tomaszewski
Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych) – Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz
Ubezpieczenia rolne w gospodarstwach rolników indywidualnych Polski północnej – Ryszard Stempel
Inwestycje ochronne w ograniczaniu skutków ryzyka powodzi – rola prewencji – Irena Jędrzejczyk
Obniżenie składki w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
Problematyka pure economic loss ze szczególnym uwzględnieniem szkody wyrządzonej przez adwokata – Mariusz Mikołajewicz
Rządowe programy pomocowe próbą odpowiedzi na konsekwencje światowego kryzysu finansowego w ubezpieczeniu eksportowego kredytu kupieckiego – Dariusz Poniewierka
Rynek ubezpieczeń w Polsce na tle sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej – Eugeniusz Stroiński
Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączenia grupowego w sektorze ubezpieczeń – Marcin Kolasiński, Katarzyna Mrzygłód
Muzułmańskie ubezpieczenia na życie – Robert Kurek
Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia – Marta Borda

Debiut:

Charakter prawny umowy z otwartym funduszem emerytalnym – Damian Pietrzyk

Varia:

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” – Anna Kufel-Siemińska