Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2012

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”.

Spis treści:

Charakterystyka prawna opłaty likwidacyjnej pobieranej przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Magdalena Szczepańska
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu a kwestia amortyzacji części zamiennych użytych do naprawy uszkodzonego pojazdu – Dariusz Fuchs
Obniżenie wartości handlowej pojazdu po naprawie a odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC – Aneta Olędzka
Odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco a VAT – Monika Wałachowska, Michał P. Ziemiak
Prawo właściwe dla umów ubezpieczenia w świetle prawa polskiego na tle regulacji europejskich – Eugeniusz Kowalewski, Agata Bzdyń
Wdrażanie orientacji na klienta w firmach ubezpieczeniowych – Beata Nowotarska-Romaniak
Ubezpieczenia rolnicze i świadomość ubezpieczeniowa rolników – Marta Grodź, Damian Gajda
Problematyka wieku emerytalnego w modernizacji polskiego systemu emerytalnego. Głos w dyskusji – Anna Bera, Damian Walczak

Recenzje:

Recenzja książki Pawła Augustyna Z ubezpieczeniami wzajemnymi przez wieki, BEL-DRUK, Tarnów 2011 – Andrzej Pieczewski

Varia:

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” – Piotr Manikowski