Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2009

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe”. To pierwsze wydanie periodyku w nowej formule.

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. The Financial Crisis – Preparing for the Aftermath – Patrick Liedtke
 2. Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych
  – Paweł Gołąb
 3. Wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego- Jacek Lisowski
 4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego.
  Wybrane aspekty – Robert Dankiewicz
 5. Artykuł 811 KC w aspekcie sporu przedumownego – Zbigniew Łabno
 6. Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody – Małgorzata Serwach
 7. Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego – Tadeusz Szumlicz
 8. O metodzie badania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – Magdalena Osak

PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH

 1. Mechanizmy rynkowe w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych – doświadczenia holenderskie – Anna Leśniewska
 2. Partnerstwo publiczno-prywatne w zastosowaniu ubezpieczeń w systemie zabezpieczenia zdrowotnego – przykład Holandii – Barbara Więckowska
 3. Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych w polskim rolnictwie na tle ustawodawstwa unijnego – Magdalena Józefecka, Urszula Tetwejer

 VARIA

 1. Konferencja – Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Jubileusz 60-lecia Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Anna Kufel-Siemińska
 2. Ubezpieczeniowiec – działacz z powołaniem. Wspomnienia o Eugeniuszu Kreidzie
  – Marian Szczęśniak