Abstrakty/Abstracts

27 Mar: Abstrakty/Abstracts 1/2018

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego (Legal ramifications of the failure to timely respond…

27 Mar: Abstrakty/Abstracts 4/2017

Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim (Determinants of development of reverse mortgage on the polish market) – Patrycja…

26 Mar: Abstrakty/Abstracts 3/2017

Japońskie ubezpieczenie od fałszywego oskarżenia o molestowanie w środkach komunikacji miejskiej – innowacja czy marketing? (False groping accusation in public…

26 Mar: Abstrakty/Abstracts 2/2017

Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis (Credibility models – calculation of credibility premium in…

21 Mar: Abstrakty/Abstracts 1/2017

Coverholder i jego rola w dystrybucji ubezpieczeń (The role of coverholders in insurance distribution) – Maciej Balcerowski Postulowany zakres badań…

19 Mar: Abstrakty/Abstracts 3/2016

Abstakty/Abstracts „Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 2/2016 Obowiązki informacyjne w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – modele ochrony i…

19 Mar: Abstrakty/Abstracts 2/2016

Abstakty/Abstracts „Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 2/2016 Zagrożenia klimatyczne w rolnictwie a ubezpieczenia upraw (Climatic risks in agriculture and crop insurance) –…

18 Mar: Abstrakty/Abstracts 1/2016

Abstakty/Abstracts “Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 1/2016 Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi: wybrane problemy (Legal expenses insurance and…