Abstrakty/Abstracts 4/2020

Hanna Mardo – Kto stanie po stronie konsumenta? Aktualne problemy ochrony praw klientów na polskim i amerykańskim rynku finansowym (Who will be on the consumer’s side? Current problems of clients’ rights protection in Polish and American financial markets)

Dawid Rogoziński – Problem stosowania art. 3855 k.c. w stosunkach ubezpieczenia gospodarczego z udziałem banków (The problem of applying of art. 385(5) of the Civil Code in the bancassurance sector)

Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa – Wpływ ubezpieczeń dotowanych upraw na wynik finansowy wybranych rodzajów produkcji roślinnej (The effect of the subsidized crop insurance on the financial result of selected types of plant production)

Jakub Oleszczak – Zbieg odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników (The concurrence of insurers’ liability resulting from the compulsory motor vehicle insurance and the compulsory third party liability insurance of farmers)

Marcin Orlicki – Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r. (III CZP 90/19) (Gloss to the Supreme Court resolution of September 11th, 2020 (III CZP 90/19)

Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski – Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (III CZP 90/19) (Gloss to the Supreme Court resolution of September 11th, 2020 (III CZP 90/19)

Aneta Paleczna – Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 22 października 2019 roku, sygn. I NSNZP 2/19 (Commentary of the Composition of Five Judges of the Supreme Court, Chamber of Extraordinary Supervision and Public Cases, 22nd October 2019, I NSNZP 2/19)