Abstrakty/Abstracts 3/2022

  1. Ewa Bagińska – W sprawie wykładni art. 4462 c. [On the interpretation of art 4462 of the Civil Code] 
  2. Monika Wałachowska – Granice swobody ubezpieczyciela w kształtowaniu zakresu należnego odszkodowania w umowach ubezpieczenia autocasco pojazdów [The limits of contractual freedom in connection with the conclusion of a motor vehicle insurance contract]
  3. Michał P. Ziemiak – Stan ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce w latach 2016–2021 [Compulsory insurance in Poland in 2016–2021]
  4. Damian Kaczan – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzeniem badania klinicznego produktu leczniczego a wybrane inne medyczne ubezpieczenia obowiązkowe [Compulsory third party liability insurance of the sponsor and investigator for damages caused in connection with the clinical trial on a medicinal product and selected other compulsory insurances in medicine]
  5. Patryk Walczak – Wyniki badań genetycznych a obowiązek informacyjny w umowie ubezpieczenia na życie [Duty to disclose the results of genetic testing in life insurance]
  6. Ewa Cichowicz, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Damian Walczak – Ubezpieczenie pielęgnacyjne – publiczne czy prywatne? Gospodarstwa domowe w Polsce wobec oszczędzania na starość i na leczenie. [Long-term care insurance – public or private? Households in Poland in view of saving on old age and treatment]

Glosy:

  1. Anna Wilk – Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2022 roku, sygn. III CZP 7/22 [Commentary on Judgment of Seven Judges of the Supreme Court of 14 January 2022, III CZP 7/22]