Wiadomości Ubezpieczeniowe

06 sie: Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2019

Spis treści: Rozprawy naukowe: Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją…

05 cze: Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2019

Spis treści: Jubileusz pracy naukowej Profesora Eugeniusza Kowalewskiego – Ewa Bagińska, Władysław Wojciech Mogilski, Monika Wałachowska Rozprawy naukowe: Podstawy odpowiedzialności…