Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2023

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Okładka

Spis treści

Artykuły naukowe

1. Obowiązki przedsiębiorców w świetle art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług a dystrybucja usług ubezpieczeniowych – Ewa Bagińska
2. A thematic analysis of the perception of sustainability in the commercial property insurance industry on the basis of selected companies operating in Germany – Paolo Gavazzi, Renata Dobrucka, Stephan Haubold, Robert Przekop
3. Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 1. – wprowadzenie teoretyczne i założenia metodyczne) – Malwina Lemkowska
4. Wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego związane ze zmianami klimatycznymi – Marianna Cicirko
5. Narzędzia nadzorcze do naprawy zagrożonego niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń – Paweł Sawicki

Recenzje i sprawozdania

1. Michał Marszelewski Umowy wiatykalne i wtórny rynek ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych Wydawnictwo TNO iK, Toruń 2021, 247 stron – Jacek Lisowski
2. Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Oddziału Międzynarodowego Związku Prawa Ubezpieczeniowego AID A oraz Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ pt. „Ekonomiczna Analiza Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych”, Łódź, 23 października 2023 r. – Bartosz Kucharski