Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2023

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Okładka

Spis treści

Artykuły naukowe

1. Katarzyna Malinowska – Risk prevention and insurance. Reaching or trespassing the insurance boundaries?
2. Iwona Sroka, Paweł Wajda – Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Nuklearne poole ubezpieczeniowe – charakterystyka
3. Bartosz Kucharski- O strzyżeniu OWIEC, czyli o agentach, którzy nie są agentami
4. Anna Wilk – Sztuczna inteligencja a rozwój prawa ubezpieczeń – przegląd najważniejszych wyzwań
5. Konrad Rojek – The impact of the systemic competitiveness of the economies of the Visegrad Group countries on the development of their non-life insurance markets in 2004-2020
6. Malwina Lemkowska – Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 2. – wyniki badania empirycznego)
7. Krystian Szczęsny – Głębokie sieci neuronowe w identyfikacji rozkładów brzegowych i wielowymiarowej kopuli w kontekście agregacji ryzyka w Solvency II

Sprawozdania

1. Piotr Horosz – Sprawozdanie z V Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”