Szukaj:
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2019

Contents: Articles: Product liability for autonomous vehicles – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and the law in Germany – Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.6

Regres ubezpieczeniowy – zagadnienia wybrane Paweł Grzembka DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.6 Abstract Niniejszy artykuł jest poświęcony regulacjom dotyczącym regresu ubezpieczeniowego – typowego i nietypowego. Z tego względu opracowanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza zawiera ogólną charakterystykę regresu typowego, stanowiącą przyczynek […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.5

Praktyczne problemy działania polskiego systemu alternatywnego dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Mateusz Kaźmierczak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.5 Abstract Alternatywny system dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych funkcjonuje w Polsce już od 8 lat. Z jego wprowadzeniem wiązały się wysokie […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.4

Wycena wysokości szkody całkowitej pojazdu mechanicznego z wykorzystaniem aukcji internetowej Anna Wilk DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.4 Abstract Artykuł porusza problematykę wyceny pozostałości pojazdu przy tzw. szkodzie całkowitej metodą aukcji internetowych. Autorka przedstawia samą ideę aukcji internetowej oraz prezentuje wady i zalety takiego […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.3

Prawo do swobodnego wyboru prawnika (pełnomocnika) przez ubezpieczającego w postępowaniu mediacyjnym – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 maja 2020 r. w sprawie C‑667/18 Szymon Szmak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.3 Abstract Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszych tez wyroku Trybunału […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.2

Przepisy karne w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych Sebastian Kowalski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.2 Abstract Celem opracowania jest przedstawienie sposobu typizacji czynów zabronionych i zakresu penalizacji w przepisach karnych zawartych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, a następnie wskazanie tych rozwiązań, które […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.1

Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 roku Michał Romanowski Katarzyna Zarzycka DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.1 Abstract Przedstawiona przez Komisję Nadzoru Finansowego Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych miała prezentować obiektywne […]

Więcej
Aktualności
Oszczędzanie na emeryturę nie jest dla nas ważne

Statystyczny Polak przewiduje, że będzie żył 77 lat. Pod tym względem jesteśmy największymi pesymistami wśród mieszkańców dziesięciu krajów Europy, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Insurance Europe przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń. Możliwe, że właśnie dlatego dla tak […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.7

Bartosz Kucharski Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia Dorota Maśniak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.7 Abstract   Słowa kluczowe   Pełna treść artykułu: PDF Bibliografia

Więcej
Aktualności
WU2020.2.6

Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) [Glosa aprobująca] Karol Rębisz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.6 Abstract Celem niniejszego artykułu jest omówienie Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 […]

Więcej