Szukaj:
Aktualności
Instytucje rynku finansowego powołują grupę ds. zrównoważonych finansów

Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, we współpracy z Fundacją Standardów Raportowania, powołały grupę roboczą, której przedmiotem prac będą zrównoważone finanse. W najbliższym czasie w życie wchodzą nowe unijne regulacje. Będą one wymagały m.in. od banków, ubezpieczycieli […]

Więcej
Aktualności
Tegoroczny Kongres Bancassurance odwołany

Biorąc pod uwagę skutki trwającej pandemii, organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu planowanego na jesień tego roku XII Kongresu Bancassurance. Powodem tej trudnej decyzji jest przede wszystkim niepewność co do sytuacji epidemicznej w drugiej połowie roku i wynikająca z niej troska […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2020

Spis treści: Rozprawy naukowe: Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia – Mariusz Fras Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) […]

Więcej
Aktualności
Powódź: ponad 50 tys. osób otrzymało pomoc ubezpieczeniową

W czerwcu tego roku poszkodowani zgłosili ubezpieczycielom ponad 50 tys. szkód spowodowanych zalaniami i podtopieniami – szacuje Polska Izba Ubezpieczeń. Około 60 proc. zgłoszeń udało się obsłużyć przy pomocy uproszczonych procedur. Dzięki temu poszkodowani otrzymali pieniądze w ciągu 1-5 dni […]

Więcej
Aktualności
Publikacja pt. „Programy audytu”

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat oraz opublikowanego jesienią 2017 r. materiału pt.: „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności […]

Więcej
Aktualności
Rynek bancassurance po I kw. 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce po I kw. 2020 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 1 mld zł, natomiast w Dziale II – 0,5 mld zł. Rynek […]

Więcej
Aktualności
Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 10,6 mld zł

W I kw. 2020 r. Polacy otrzymali prawie 10,6 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Odszkodowania z samego OC komunikacyjnego wyniosły 2,5 mld zł i były o 6,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najważniejsze dane dotyczące rynku ubezpieczeń po I […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 1/2020

ABSTRAKTY/ABSTRACTS Paweł Wajda – Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne (Obligation to ensure insurance premium adequacy – legal aspect) Paweł Wajda – Przesłanki […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2020

Spis treści: Rozprawy naukowe: Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne – Paweł Wajda Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład […]

Więcej
Aktualności
Młodzi kierowcy wiozą śmierć

Spośród wszystkich grup kierowców, osoby w wieku 18-24 lata mają najbardziej lekceważący stosunek do przepisów drogowych – wynika z badań Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jednocześnie młodzi kierowcy uważają, że mają już duże doświadczenie. Fałszywe przekonanie o swoich umiejętnościach w połączeniu z […]

Więcej