Szukaj:
Aktualności
PIU odpowiada na propozycje Rzecznika Finansowego

Polska Izba Ubezpieczeń odniosła się do propozycji Rzecznika Finansowego. W opinii izby, jakiekolwiek pochopne działania, mające bezpośredni wpływ na wypłacalność zakładów, w przypadku długiego i głębokiego kryzysu, naruszą interesy poszkodowanych i stabilność rynku ubezpieczeniowego. Pismo Polskiej Izby Ubezpieczeń, skierowane do […]

Więcej
Aktualności
Zdalna pomoc ubezpieczycieli w czasie pandemii

Priorytetem ubezpieczycieli jest obsługa klientów i poszkodowanych, w taki sposób, by nie musieli wychodzić z domu. Dlatego wszędzie tam, gdzie to możliwe, działa obsługa zdalna. Tak jest nie tylko przy sprzedaży polis, ale i w likwidacji szkód. O tym, jak […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2019

Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and the law in Germany (Pojazdy autonomiczne a prawo niemieckie) – […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2019

Contents: Articles: Product liability for autonomous vehicles – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and the law in Germany – Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – […]

Więcej
Aktualności
Oszczędzanie na emeryturę nie jest dla nas ważne

Statystyczny Polak przewiduje, że będzie żył 77 lat. Pod tym względem jesteśmy największymi pesymistami wśród mieszkańców dziesięciu krajów Europy, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Insurance Europe przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń. Możliwe, że właśnie dlatego dla tak […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.7

Bartosz Kucharski Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia Dorota Maśniak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.7 Abstract   Słowa kluczowe   Pełna treść artykułu: PDF Bibliografia

Więcej
Aktualności
WU2020.2.6

Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) [Glosa aprobująca] Karol Rębisz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.6 Abstract Celem niniejszego artykułu jest omówienie Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.5

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/191 Wiktor Podsiadło DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.5 Abstract W glosowanym wyroku sąd stanął na stanowisku, że usługi ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, o którym stanowi […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.4

Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu Michał P. Ziemiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.4 Abstract Zagadnienie VAT w odszkodowaniach wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń doczekało się, co prawda, dość pokaźnej liczby […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.3

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój Malwina Lemkowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.3 Abstract Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest deklaracją powszechnie przyjętą przez współczesne społeczeństwa. Realizuje się poprzez współudział podmiotów z różnych poziomów organizacji systemu gospodarczego w podejmowaniu działań na rzecz uwzględniania w […]

Więcej