Szukaj:
Aktualności
WU2020.1.5

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16 Konrad Balcerowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.5 Abstract Celem niniejszego artykułu jest krytyczne ustosunkowanie się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku (IV CSK 542/16) […]

Więcej
Aktualności
WU2020.1.4

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 roku sygn. V CSK 163/161 Aneta Palecznak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.4 Abstract Niniejsza publikacja stanowi próbę analizy ochrony ubezpieczeniowej w gospodarstwach rolnych oraz jej skuteczności. Opracowanie zawiera rozważania na temat pojęcia gospodarstwa […]

Więcej
Aktualności
WU2020.1.3

Pasażer jako ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company Jakub Oleszczak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.3 Abstract W artykule przedstawiono konsekwencje wyroku TSUE w sprawie BTA Baltic Insurance Company. Zgodnie […]

Więcej
Aktualności
WU2020.1.2

Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część I) Paweł Wajda DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.2 Abstract Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie ustawowych dyrektyw mających wpływ na ustalenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wymiaru administracyjnych kar pieniężnych stosowanych wobec krajowych […]

Więcej
Aktualności
WU2020.1.1

Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne Paweł Wajda DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.1 Abstract Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu o doniosłym znaczeniu praktycznym, jakim jest zapewnienie adekwatności składki ubezpieczeniowej. Analiza kar administracyjnych nakładanych w ostatnich kilku […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 3/2019

Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Impact of the general clauses on the process of insurance contract conclusion in the light of […]

Więcej
Wydarzenia
Podsumowanie konferencji na temat ICF

Prawie 100 osób uczestniczyło w konferencji pt. „Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu krzywdy na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego” zorganizowanej przez PIU 16 grudnia 2019 r. Konferencja skierowana była do prawników zakładów ubezpieczeń. Celem konferencji było […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2019

Spis treści Profesor Jan Łopuski (1917–2019). Sylwetka i dorobek – Eugeniusz Kowalewski, Władysław W. Mogilski, Michał P. Ziemiak Rozprawy naukowe Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle […]

Więcej
Aktualności
Rynek bancassurance po III kw. 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce po III kw. 2019 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 3,6 mld zł, natomiast w Dziale II – 1,6 mld zł. Rynek […]

Więcej