Szukaj:
Inne
Abstrakty/Abstracts 3/2018

Rola funkcjicompliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń (The role of compliance function in compliance risk management in an insurance company in the context of the functioning and […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 2/2018

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15 – Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestników podczas wycieczki fakultatywnej (A gloss […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 1/2018

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego (Legal ramifications of the failure to timely respond to the client’s complaint in the financial services sector) – […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2017

Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim (Determinants of development of reverse mortgage on the polish market) – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców polskich w zakresie ryzyka środowiskowego – […]

Więcej
Aktualności
Rynek bancassurance po 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce w 2018 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 5,7 mld zł, natomiast w Dziale II – 1,95 mld zł. Raport

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 3/2017

Japońskie ubezpieczenie od fałszywego oskarżenia o molestowanie w środkach komunikacji miejskiej – innowacja czy marketing? (False groping accusation in public modes of transport insurance in Japan – innovation or marketing?) […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 2/2017

Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis (Credibility models – calculation of credibility premium in heterogeneous portfolios) – Anna Chojan Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 1/2017

Coverholder i jego rola w dystrybucji ubezpieczeń (The role of coverholders in insurance distribution) – Maciej Balcerowski Postulowany zakres badań nad edukacją ubezpieczeniową młodzieży szkolnej (The postulated scope of research […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2016

Practical problems associated with the implementation of Solvency II and the new Insurance and Reinsurance Activity Act on the example of the Article 172 of this act (Praktyczne problemy związane […]

Więcej