Szukaj:
Aktualności
WU2020.4.6

Glosa do uchwały sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (iii CZP 90/19) Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.6 Abstract Zagadnienie VAT w odszkodowaniach wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń doczekało się dość pokaźniej liczby orzeczeń sądowych oraz pewnych opracowań […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.5

Glosa do uchwały Sądu najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (iii CZP 90/19) Marcin Orlicki DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.5 Abstract Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mecha-nicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszko-dzonego pojazdu będącego […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.4

Zbieg odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników Jakub Oleszczak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.4 Abstract W artykule rozważana jest kwestia możliwości zaistnienia zbiegu odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach dwóch obowiązkowych ubezpieczeń: OC posiadaczy pojazdów i OC […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.3

Wpływ ubezpieczeń dotowanych upraw na wynik finansowy wybranych rodzajów produkcji roślinnej Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.3 Abstract Wzrost liczby i natężenia zjawisk o charakterze katastroficznym oraz konieczność ograniczenia pomocy ad hoc państwa doprowadziły do wprowadzenia dotowanych ubezpieczeń upraw w […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.2

Problem stosowania art. 3855 k.c. w stosunkach ubezpieczenia gospodarczego z udziałem banków Dawid Rogoziński DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.2 Abstract Celem niniejszego artykułu jest ocena, w jaki sposób status prawny jednoosobowego przedsiębiorcy wpływa na możliwość stosowania wobec niego instrumentów ochrony przed niedozwolonymi po-stanowieniami […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.1

Kto stanie po stronie konsumenta? aktualne problemy ochrony praw klientów na polskim i amerykańskim rynku finansowym Hanna Mardo DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.1 Abstract W roku 2020 zarówno amerykańskie Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), jak i polski Rzecznik Finansowy zmierzyły się z możliwością […]

Więcej
Aktualności
PIU odpowiada na propozycje Rzecznika Finansowego

Polska Izba Ubezpieczeń odniosła się do propozycji Rzecznika Finansowego. W opinii izby, jakiekolwiek pochopne działania, mające bezpośredni wpływ na wypłacalność zakładów, w przypadku długiego i głębokiego kryzysu, naruszą interesy poszkodowanych i stabilność rynku ubezpieczeniowego. Pismo Polskiej Izby Ubezpieczeń, skierowane do […]

Więcej
Aktualności
Zdalna pomoc ubezpieczycieli w czasie pandemii

Priorytetem ubezpieczycieli jest obsługa klientów i poszkodowanych, w taki sposób, by nie musieli wychodzić z domu. Dlatego wszędzie tam, gdzie to możliwe, działa obsługa zdalna. Tak jest nie tylko przy sprzedaży polis, ale i w likwidacji szkód. O tym, jak […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2019

Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and the law in Germany (Pojazdy autonomiczne a prawo niemieckie) – […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2019

Contents: Articles: Product liability for autonomous vehicles – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and the law in Germany – Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – […]

Więcej