Szukaj:
Aktualności
Czeka nas więcej wypadków na drogach

Od 24 kwietnia (pierwszy weekend po częściowym zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią) do 6 maja, na polskich drogach zginęło 76 osób. To o dwie osoby więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie […]

Więcej
Aktualności
Ubezpieczenia w liczbach 2019

W 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili klientom i poszkodowanym prawie 42 mld zł. Na koniec roku łączna wartość aktywów zakładów ubezpieczeń wyniosła 194 mld zł. W Polsce o naszą ochronę dba na co dzień ponad 30 tysięcy agentów i multiagentów ubezpieczeniowych […]

Więcej
Aktualności
VIII Kongres PIU przeniesiony na 5-6 maja 2021 r.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, w trosce o komfort i bezpieczeństwo uczestników, zarząd PIU podjął decyzję o przeniesieniu tegorocznego Kongresu PIU na 5-6 maja 2021 r. Kongres odbędzie się w Sopocie w Hotelu Sheraton. https://kongres-piu.pl/

Więcej
Aktualności
Rynek bancassurance po IV kw. 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisującym rynek bancassurance w Polsce po IV kw. 2019 r. Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 4,8 mld zł, natomiast w Dziale II – 2,1 mld zł. Rynek […]

Więcej
Aktualności
REKOMENDACJE PIU na czas pandemii

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19. Lista rekomendacji Rekomendacje obejmują: Posiadaczy pojazdów, będących w trudnej sytuacji finansowej Kilka […]

Więcej
Aktualności
Ubezpieczyciele zaangażowani w walkę z pandemią

Oprócz rekomendacji proklienckich, niezbędnych dla klientów w trudnej sytuacji finansowej, branża ubezpieczeniowa przeznacza też środki na pomoc dla wszystkich instytucji, zaangażowanych w walkę z pandemią. Od wolontariatu, poprzez zakup środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego, po bezpłatną pomoc telemedyczną. Informacje […]

Więcej
Wydarzenia
Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą KPMG zorganizowały webinarium, poświęcone zagrożeniom związanym z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej. Podczas webcastu omówione zostały następujące zagadnienia: Techniczne i organizacyjne aspekty pracy zdalnej Organizacja zarządzania kryzysowego Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Zarządzanie dostawcami […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.7

Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu najwyższego – Izba Kontroli nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 22 października 2019 roku, sygn. I NSNZP 2/191 Aneta Paleczna DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.7 Abstract Glosa stanowi próbę analizy granic kompensacji szkody na gruncie uchwały […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.6

Glosa do uchwały sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (iii CZP 90/19) Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.6 Abstract Zagadnienie VAT w odszkodowaniach wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń doczekało się dość pokaźniej liczby orzeczeń sądowych oraz pewnych opracowań […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.5

Glosa do uchwały Sądu najwyższego z dnia 11 września 2020 roku (iii CZP 90/19) Marcin Orlicki DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.5 Abstract Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mecha-nicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszko-dzonego pojazdu będącego […]

Więcej