Szukaj:
Aktualności
Nowa mobilność. Jak chronić uczestników ruchu drogowego? RAPORT

4,3 bln dolarów będzie wart globalny rynek nowej mobilności w 2030 r. – wynika z analiz McKinsey & Company. Popularność nowych środków transportu rośnie dzięki rozwojowi technologii, urbanizacji oraz postaw proekologicznych. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała raport o urządzeniach transportu […]

Więcej
Aktualności
Ubezpieczenia w liczbach 2018

W 2018 r. ubezpieczyciele wypłacili klientom i poszkodowanym prawie 42 mld zł. Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń przekraczała 192 mld zł. W Polsce o naszą ochronę dba na co dzień kilkanaście tysięcy agentów ubezpieczeniowych i ponad 200 tys. osób wykonujących czynności […]

Więcej
Aktualności
VII Kongres PIU 8-9 maja br. w Sopocie

Zapraszamy na VII Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Europa – innowacje, inspiracje, regulacje”, który odbędzie się 8-9 maja 2019 r. w hotelu Sheraton w Sopocie. Rejestracji online można dokonać na http://kongres-piu.pl//

Więcej
Inne
Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników

Zapraszamy do lektury raportu „Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników”. Raport dowodzi, że uporządkowanie prywatnych wydatków na zdrowie oraz zapewnienie pracownikom lepszej opieki zdrowotnej przyniesie korzyści całemu społeczeństwu. Może też pozytywnie wpłynąć […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2018

Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zarys procesu (The outline of the process of analyzing the requirements and needs of the client in the […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 3/2018

Rola funkcjicompliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń (The role of compliance function in compliance risk management in an insurance company in the context of the functioning and […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 2/2018

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15 – Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestników podczas wycieczki fakultatywnej (A gloss […]

Więcej
Aktualności
WU2019.4.6

Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18) Mateusz Kaźmierczak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.4.6 Abstract Wsprawach przeciwko ubezpieczycielowi o roszczenia z tytułu szkody na mieniu […]

Więcej