Szukaj:
Aktualności
WU2020.2.5

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/191 Wiktor Podsiadło DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.5 Abstract W glosowanym wyroku sąd stanął na stanowisku, że usługi ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, o którym stanowi […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.4

Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu Michał P. Ziemiak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.4 Abstract Zagadnienie VAT w odszkodowaniach wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń doczekało się, co prawda, dość pokaźnej liczby […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.3

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój Malwina Lemkowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.3 Abstract Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest deklaracją powszechnie przyjętą przez współczesne społeczeństwa. Realizuje się poprzez współudział podmiotów z różnych poziomów organizacji systemu gospodarczego w podejmowaniu działań na rzecz uwzględniania w […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.2

Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) Paweł Wajda DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.2 Abstract Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie ustawowych dyrektyw mających wpływ na ustalenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wymiaru administracyjnych kar pieniężnych stosowanych wobec krajowych […]

Więcej
Aktualności
WU2020.2.1

Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia Mariusz Fras DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.2.1 Abstract Niniejszy artykuł porusza zagadnienie o istotnym znaczeniu praktycznym – jest nim analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umów na kolejny okres ubezpieczenia. Ustawa z dnia 15 […]

Więcej
Aktualności
Analiza przestępstw ubezpieczeniowych w 2018 r.

Przestępczość ubezpieczeniowa: w 2018 r. wykryto ponad 12 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań i świadczeń na kwotę ponad 230 mln zł. To o około 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość przypadków udaje się wykryć już na etapie usiłowania popełnienia […]

Więcej
Aktualności
WU2020.1.6

Katarzyna Malinowska Space Insurance. International Legal Aspects Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 472 strony Mariusz Fras DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.6 Abstract   Słowa kluczowe   Pełna treść artykułu: PDF Bibliografia

Więcej
Aktualności
WU2020.1.5

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16 Konrad Balcerowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.5 Abstract Celem niniejszego artykułu jest krytyczne ustosunkowanie się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku (IV CSK 542/16) […]

Więcej
Aktualności
WU2020.1.4

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 roku sygn. V CSK 163/161 Aneta Palecznak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.4 Abstract Niniejsza publikacja stanowi próbę analizy ochrony ubezpieczeniowej w gospodarstwach rolnych oraz jej skuteczności. Opracowanie zawiera rozważania na temat pojęcia gospodarstwa […]

Więcej
Aktualności
WU2020.1.3

Pasażer jako ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company Jakub Oleszczak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.3 Abstract W artykule przedstawiono konsekwencje wyroku TSUE w sprawie BTA Baltic Insurance Company. Zgodnie […]

Więcej