Szukaj:
Aktualności
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2016

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (Euro Health Consumer Index – EHCI) to jeden z najważniejszych corocznie publikowanych raportów na temat opieki zdrowotnej w Europie, tworzonych od 2005 roku przez szwedzką firmę Health Consumers Powerhouse (HCP). EHCI analizuje system ochrony zdrowia w […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2017

Spis treści: Stulecie urodzin Profesora Jana Łopuskiego [konferencja naukowa w Toruniu] Rozprawy naukowe: Pojęcie zarządzania produktem ubezpieczeniowym w świetle dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń i przepisów implementacyjnych – Katarzyna Malinowska Coverholder […]

Więcej
Wydarzenia
Seminarium PIU na temat reklamacji – relacja

Ponad 70 gości zgromadziło zorganizowane przez PIU seminarium pt. „Rok stosowania Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. – uwagi w przedmiocie skutków regulacji oraz kluczowych wyzwań dla zakładów ubezpieczeń […]

Więcej
Aktualności
Wyniki rynku ubezpieczeń po I kw. 2017 r.

W I kw. 2017 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 17,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w I kw. 2017 r.: wypłacono 5,7 mld zł świadczeń z tytułu […]

Więcej
Inne
Procedura recenzowania artykułów

1. Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami określonymi przez MNiSW w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (publikacja dostępna na stronie MNiSW). 2. Artykuły nadesłane do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, po wstępnej aprobacie członków redakcji, są przesyłane do […]

Więcej
Inne
Insurance Review 4/2016

Contents Risk culture and the factors of its formation – Adam Śliwiński, Liuba Klapkiv Financial and insurance literacy in Poland – Marcin Kawiński, Piotr Majewski Looking for reasons of insurance […]

Więcej