Rynek bancassurance po III kw. 2022 r.

Składka przypisana brutto w kanale bancassurance wynosi 4,16 mld zł, co odpowiada dynamice 79,8% r/r.

W kanale bancassurance w dziale I:
➢ Składka przypisana wynosi 2,48 mld zł, co odpowiada dynamice 76,3% r/r
➢ Udział składki bancassurance w dziale I wynosi 15,6% (spadek o 4,0p% w porównaniu do III kw.2021 r.)
➢ Składka przypisana z produktów inwestycyjnych wynosi 0,73 mld (dynamika 48,9%)
➢ Składka przypisana z produktów ochronnych wynosi 1,75 mld (dynamika 99,7%).

W kanale bancassurance w dziale II:
➢ Składka przypisana brutto wynosi 1,68 mld zł, co odpowiada dynamice 85,5% r/r
➢ Udział składki bancassurance w dziale II wynosi 4,5% (spadek o 1,2p% w porównaniu do III kw.2021)
➢ Na koniec III kwartału 2022 r. liczba ubezpieczeń wynosi 19,4 mln szt.

Prezentacja Rynek BA 2022Q3 Final