Programy audytu – Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza do pobrania i lektury kolejnego materiału opracowanego przez ekspertów Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat. W tej edycji opublikowany został materiał dotyczący obszar audytu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności.

Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem audytów poszczególnych obszarów, w formie szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Listy pytań pomagają ponadto wyznaczyć kierunek prac i stanowią praktyczne podpowiedzi do planowania czynności audytowych.

 

Dokument jest dostępny pod adresem:

Program audytu – rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności