Rynek bancassurance po IV kw. 2022 r.

Składka przypisana brutto w kanale bancassurance wynosi 5,67 mld zł, co odpowiada dynamice 83% r/r.

W kanale bancassurance w dziale I:
➢ Składka przypisana wynosi 3,4 mld zł, co odpowiada dynamice 81% r/r
➢ Udział składki bancassurance w dziale I wynosi 15,9% (spadek o 3,1p% w porównaniu do IV kw. 2021)
➢ Składka przypisana z produktów inwestycyjnych wynosi 1,1 mld (dynamika 61%)
➢ Składka przypisana z produktów ochronnych wynosi 2,3 mld (dynamika 98%),

 W kanale bancassurance w dziale II:
➢ Składka przypisana brutto wynosi 2,2 mld zł, co odpowiada dynamice 86% r/r
➢ Udział składki bancassurance w dziale II wynosi 4,4% (spadek 1,1p% w porównaniu do IV kw. 2021)
➢ Na koniec IV kwartału 2022 liczba ubezpieczeń wynosi 20 mln szt.

Prezentacja Rynek BA 2022Q4 v Final