Współpraca funkcji kontrolnych. Wartość dodana dla organizacji

Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej w PIU opublikowała opracowanie „Współpraca funkcji kontrolnych. Wartość dodana dla organizacji”. Współpraca funkcji kontrolnych to ogromna pomoc w zarządzaniu ryzykiem oraz kreowaniu dodatkowej wartości dla organizacji.

PIU – Raport Współpraca funkcji kontrolnych