Iwona Szczęsna

Od maja 2022 r. w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Projektów Systemu Finansowego. Wcześniej od 2019 r. kierowała biurem Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli. Przez kilkanaście lat związana była z Komisją Nadzoru Finansowego. Od maja 2015 r. kierowała Wydziałem Współpracy Międzynarodowej w obszarze rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Reprezentowała KNF m.in. na forum Europejskiego Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (EIOPA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS). Od kwietnia 2010 r. do czerwca 2013 r. pracowała w EIOPA, gdzie była odpowiedzialna za prace Komitetu ds. Zarządzania Wewnętrznego, Procesu Nadzoru i Sprawozdawczości (IGSRR), a także prowadziła kluczowe projekty przy współpracy EIOPA z instytucjami spoza Unii Europejskiej. Była również członkiem zespołu negocjującego wymianę danych między Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) i Europejskimi Urzędami Nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA).