27
06.19
Piaskownica regulacyjna: czy jest niezbędna do rozwoju innowacji finansowych?

Nasze otoczenie zmienia się coraz szybciej. Nie ma dnia, byśmy nie korzystali z nowych aplikacji, czy rozwiązań technologicznych. Dotyczy to również rynku finansowego i ubezpieczeniowego. Czy konieczne jest uregulowanie na poziomie unijnym innowacji finansowych? Czy też powinno się pozwolić im na spontaniczny rozwój?

Jedyna pewna rzecz to zmiana

Innowacje technologiczne z dnia na dzień zmieniają nasze społeczeństwo. Postępująca digitalizacja sprawia, że oczekiwania konsumentów wobec produktów i usług ewoluują. To również przedefiniowuje relacje między zakładami ubezpieczeń a ich klientami. Ubezpieczyciele stale wykorzystują nowe technologie, ulepszają swoje możliwości cyfrowe i przyjmują nowe metody, aby w pełni wykorzystać to, co cyfryzacja ma do zaoferowania.

Piaskownica regulacyjna: równowaga między innowacjami a regulacjami

Cyfrowa transformacja oznacza, że zakłady ubezpieczeń muszą się ciągle dostosować, aby nadal odgrywać ważną rolę w przenoszeniu ryzyka, łagodzeniu i zapobieganiu mu. Jednak, by ubezpieczyciele mogli wykonać swoją pracę jak najlepiej, należy zapewnić odpowiednią równowagę między liczbą i złożonością przepisów a innowacjami.

Ramy regulacyjne powinny zatem opierać się na ogólnych zasadach i być wystarczająco neutralne pod względem technologicznym, aby mogły być stosowane i ciągle aktualne i możliwe do zastosowania w szybko zmieniającym się środowisku.

Zobaczcie, co na temat innowacji, regulacji, piaskownicy regulacyjnej i tego, czego klienci oczekują od firm mówili goście VII Kongresu PIU.

Z Magdaleną Borowik, dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, rozmawialiśmy o tym, jak nadzór może wspierać innowacje w branży ubezpieczeniowej. Co wydarzy się w najbliższej przyszłości w ramach takich projektów jak model referencyjny sprawozdawczości, czy  piaskownica regulacyjna.

Z Olivią Brindle, senior Property & Casualty Analytics manager, SwissRe, rozmawialiśmy  o tym, czy nowe technologie, takie jak np. blockchain i sztuczna inteligencja to bardziej modne tematy rozmów, czy jednak są już wykorzystywane na rynkach. W jakim zakresie? Jak Europa tu wypada na tle innych rynków, chińskiego czy amerykańskiego?

Różne oblicza cyfryzacji

Marcin Nedwidek, Członek Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., Dyrektor Obszaru Klienta Indywidualnego, o produktach cyfrowych:

Z Adamem Uszpolewiczem, prezesem zarządu Avivy w Polsce, rozmawiamy o tym, że mimo cyfryzacji, klienci wolą kontakt z agentami – potrzebują doradców. Cyfryzacja zaś to ogromne wsparcie dla agentów. Sprzedaż w kanale cyfrowym? Tak, ale przez agenta.