PIU otwiera przedstawicielstwo w Brukseli

Autor: Iwona Szczęsna

Rewizja dyrektywy komunikacyjnej, rewizja Wypłacalności II w zakresie wymogów kapitałowych, raportowania, wymogów dla grup ubezpieczeniowych i kwestii transgranicznych, dyskusja o harmonizacji działania ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych w krajach członkowskich UE. To tylko kilka najważniejszych spraw, którymi już od początku miesiąca będziemy zajmować się w nowo otwartym przedstawicielstwie w Brukseli. Nasza obecność tam jest niezbędna.

Przedstawicielstwo PIU w Brukseli działa od 1 marca 

Stałe przedstawicielstwo PIU w Brukseli jest kluczowe dla rynku, gdy coraz więcej regulacji prawnych ma swój początek poza Polską. By jak najlepiej wykonywać nasze ustawowe obowiązki, musimy śledzić prace najważniejszych europejskich instytucji. Śledzić, ale też być na miejscu i brać czynny udział w pracach na poziomie europejskim.

Udział w pracach od początku procesu legislacyjnego

Wpływanie na treść prawa unijnego już na wczesnym etapie jego tworzenia – na poziomie prac koncepcyjnych Komisji Europejskiej oraz EIOPA zapewni nam największą skuteczność. W przypadku końcowych etapów tworzenia prawa przedkładanie opinii będzie mniej skuteczne, ponieważ wypracowany projekt był już przedmiotem wielu dyskusji i uzgodnień. Uczestniczące w tych uzgodnieniach podmioty są niechętne kolejnej modyfikacji wypracowanych rozwiązań. Tak działaliśmy do tej pory. Czas więc na zmiany, na aktywne i skuteczne włączenie się w prace. Zwłaszcza, że reprezentujemy bardzo duży i ważny rynek w naszej części Europy.

Ograniczanie ryzyka braku zgodności

W pierwszym roku naszej obecności w Brukseli będziemy wzywać do należytego i starannego rozważenia wszystkich propozycji legislacyjnych, które wpływają na ubezpieczycieli. Będziemy podkreślać przy tym ryzyko niezamierzonych konsekwencji wynikających z pośpiesznego prawodawstwa. Prace biura PIU w Brukseli koncentrować się będą na umożliwieniu ubezpieczycielom właściwego obsługiwania klientów, ograniczeniu ryzyka braku zgodności, a także na wszystkich kluczowych kwestiach, jakie stoją przed rodzimym rynkiem ubezpieczeniowym, takich jak wyzwania cyfrowe.

Dodatkowym wyzwaniem w 2019 r. będzie oczywiście wyjście Wielkiej Brytanii z UE 29 marca. Będziemy ściśle monitorować rozwój wydarzeń związanych z Brexitem i angażować się w kwestie mające wpływ na naszą branżę.