Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2011

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” 4/2011

Spis treści:

Nowe idee i polemiki:

Dekalog konkluzji wynikających z uchwały Sądu Najwyższego w sprawie pojazdu zastępczego – Eugeniusz Kowalewski, Jerzy Handschke, Tadeusz Szumlicz
Czy współpłacenie lub suplementarne ubezpieczenia zdrowotne mogą poprawić działanie polskiego systemu ochrony zdrowia – polemika z raportem Ernst & Young – Jakub Owoc

Rozprawy naukowe:

W sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w ubezpieczeniowym postępowaniu likwidacyjnym – Eugeniusz Kowalewski, Mirosław Nesterowicz, Ewa Bagińska, Monika Wałachowska, Michał Piotr Ziemiak, Władysław Wojciech Mogilski, Małgorzata Serwach
Stypizowane sytuacje faktyczne, w których kompensacja ubytku wartości handlowej pojazdu nie jest adekwatna – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
Ochrona ubezpieczeniowa wzajemnych roszczeń ubezpieczonych w umowie ubezpieczenia OC – Władysław Wojciech Mogilski, Małgorzata Serwach
Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane – wpływ na polski rynek ubezpieczeń życiowych – Marietta Janowicz-Lomott, Anna Ostrowska-Dankiewicz
Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń – Teresa H. Bednarczyk
Istota i cele komunikacji korporacyjnej w zakładach ubezpieczeń – Filip Przydróżny
Równoważność nadzoru ubezpieczeniowego krajów spoza UE – Robert Kurek
Składki przekazywane do OFE a sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Kamila Bielawska

Recenzje:

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne pod redakcją naukową Wandy Sułkowskiej – Irena Jędrzejczyk