Konferencje i seminaria

W dniach 17-18 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku odbędzie się XI Kongres Bancassurance. Tematem wiodącym kongresu będą wyzwania stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle prokonsumenckich zmian na rynku bancassurance. Kongres jest organizowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Kongres skierowany jest do pracowników zakładów ubezpieczeń, banków, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz przedstawicieli prasy branżowej. Chęć udziału prosimy zgłaszać do 8 października br. poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: kongresbancassurance@piu.org.pl. Potwierdzenia udziału w kongresie zostaną przesłane do 11 października br. na wskazane w zgłoszeniu adresy mailowe.

Udział w kongresie dla członków PIU i ZBP jest bezpłatny. Dla osób niebędących przedstawicielami banków lub zakładów ubezpieczeń opłata za uczestnictwo wynosi: 1200 zł netto dla jednej osoby lub 2000 zł netto dla dwóch osób zgłoszonych przez jedną instytucję.

W związku z określoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby uczestników reprezentujących poszczególne firmy do 2 osób w celu umożliwienia szerokiej reprezentacji wszystkich podmiotów rynku bancassurance. W związku z tym prosimy o koordynację zgłoszonych uczestników w zakładzie ubezpieczeń.

Formularz zgłoszeniowy
Agenda-XI-Kongres-Bancassurance