XI Kongres bancassurance

Niemal 200 osób uczestniczyło w tegorocznym XI Kongresie Bancassurance. Wydarzenie, organizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, poświęcone było przede wszystkim wyzwaniom technologicznym i regulacyjnym na rynku bancassurance.
Podczas pierwszego dnia kongresu przedstawione zostały raporty PIU i ZBP na temat aktualnego stanu polskiego rynku bancassurance, omówione zostały założenia PSD2 i open bankingu oraz możliwości oferowania nowych produktów w kanale bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów z Europy Zachodniej. Prezentacje zakończyła dyskusja panelowa poświęcona znaczeniu open bankingu w ofercie ubezpieczeniową banków.
Drugi dzień otworzyło wystąpienie Dagmary Wieczorek-Bartczak, p.o. dyrektora zarządzającego Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego w UKNF. Poświęcone ono było roli banku w dystrybucji ubezpieczeń i tworzeniu produktu ubezpieczeniowego, obowiązków nadzorczych zakładu ubezpieczeń nad dystrybutorem oraz planowanych działaniach organu nadzoru w tym zakresie. Przedstawione zostały również możliwości zastosowania Internetu Rzeczy w bankowości i branży ubezpieczeniowej.
Dyskusje podczas Kongresu zamknął panel prawny, którego uczestnicy podsumowali rok funkcjonowania przepisów o dystrybucji ubezpieczeń na rynku bancassurance. W kongresie wzięli udział przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, banków, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jak również przedstawiciele nauki i prasy branżowej. Kongres odbywał się 17 i 18 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku.

Agenda-XI-Kongres-Bancassurance
Raport ZBP
Prezentacja firmy Sollers
Prezentacja Europ Assistance Polska