V edycja “Jakość danych w systemach IT”

Z wielkim zainteresowaniem spotkało się seminarium „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”, które w dniu 25 marca br. organizowała Polska Izba Ubezpieczeń.

Była to już V edycja tego spotkania. Seminarium skierowane było do pracowników zakładów ubezpieczeń zajmujących się zarządzaniem informacją ubezpieczeniową, a także odpowiedzialnych za procesy likwidacji szkód i obsługi świadczeń, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, a nawet pracowników marketingu i sprzedaży.

Izba od lat współpracuj z nimi w zakresie zarządzania jakością i standaryzacji informacji. Seminarium przyciągnęło ponad 130 przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, a także instytucji takich jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Fundusz Zdrowia, Generalny Inspektor Danych Osobowych, Główny Urząd Statystyczny, Komenda Główna Policji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Krajowy Rejestr Długów czy Polski Komitet Normalizacyjny, a także spółek. Tematyka tego cyklu seminariów jest jednym najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia zarządzania informacją ubezpieczeniową.

Materiały z seminarium:

  1. Powitanie gości i słowo wstępne Polskiej Izby Ubezpieczeń – Grzegorz Prądzyński, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
  2. PIU jako Centrum Kompetencyjne sektora ubezpieczeniowego w obszarze standaryzacji i zarządzania jakością informacji (prezentacja dorobku Podkomisji Standaryzacji Informacji oraz DZIU PIU) – Zbigniew Jamroz, Członek PSI PIU; Dyrektor Biura Informatyki TU INTER POLSKA SA; Dr Stefan Szyszko, Sekretarz PSI PIU; Dyrektor DZIU PIU
  3. System Nadzoru Ubezpieczeń – nowy system sprawozdawczy dla zakładów ubezpieczeń i organu nadzoru – Przedstawiciele UKNF
  4. Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń w aspekcie utworzenia Centralnej Bazy Klientów – Ewa Galas, Menedżer ds. zarządzania jakością danych; TU Allianz Polska S.A, TU Allianz Życie Polska S.A.
  5. Odpowiedzialność za kompletność, poprawność i aktualność danych w prawie polskim – mec. Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki Kancelaria Prawna sp.j.; Ekspert Prawny PIIT i PIU
  6. Zalecenia standaryzacyjne dotyczące bezpieczeństwa wymiany danych osobowych drogą elektroniczną – Dr Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Informatyki; GIODO
  7. Aspekty normalizacyjne zarządzania incydentami bezpieczeństwa w kontekście integralności i dostępności danych, Dr Janusz Cendrowski –Komitet Techniczny 182, „Ochrona Informacji w systemach teleinformatycznych” – przewodniczący Grupy Roboczej 3 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  8. Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG – Przemysław Czapliński – Dyrektor Ośrodka Informacji; UFG, Wojciech Bijak – Zastępca Dyrektora Ośrodka Informacji; UFG, Krzysztof Hrycko – Główny Analityk; UFG
  9. Współpraca z użytkownikami systemu wymiany informacji w obszarze jakości danych – Michał Słoniewicz – Dyrektor Departamentu Jakości Danych; BIK
  10. Aspekty zarządzania jakością danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o Cepik – Anna Ernst, Naczelnik Wydziału Strategii; Departament EPiT MSWiA, Elżbieta Syropiatko – Kierownik Strategicznego Zespołu ds. Jakości Danych, Departament EPiT MSWiA