WU2017.3.6

Japońskie ubezpieczenie
od fałszywego oskarżenia o molestowanie
w środkach komunikacji miejskiej
– innowacja czy marketing?

Agnieszka Bernardelli

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.6

Abstract

Niektóre produkty ubezpieczeniowe są w swojej konstrukcji stosunkowo uniwersalne i można je wykorzystać niezależnie od kraju, w którym się je nabywa. Jednak część oferty zakładów ubezpieczeń dopasowywana jest do lokalnych potrzeb społeczności. WStanach Zjednoczonych nie dziwią kompleksowe
ubezpieczenia ślubów i wesel, natomiast w Japonii od niedawna można ubezpieczyć się od fałszywego
oskarżenia o molestowanie w publicznych środkach transportu. Faktycznie, nękanie seksualne w metrze jest od dłuższego czasu ogromnym problemem, szczególnie w dużych japońskich miastach, takich
jak Tokyo czy Kyoto. Kultura kraju i duża rola hierarchii w społeczeństwie utrudniają ofiarom (głównie
młodym dziewczynom) wskazywanie i oskarżanie sprawców (głównie starszych od nich mężczyzn).
Dopiero od niedawna można zaobserwować rosnącą świadomość i coraz liczniejsze przypadki reakcji
na niechciane zachowania natury seksualnej. Budzi to spore emocje wśród mężczyzn, którzy obawiają
się kierowania pod ich adresem fałszywych oskarżeń.
W odpowiedzi na te obawy jeden z japońskich ubezpieczycieli wprowadził do swojej oferty produkt
reklamowany jako ubezpieczenie od fałszywych oskarżeń o molestowanie. Produkt jest podzielony
na trzy obszary: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pokrycie kosztów reprezentacji prawnej,
w tym honorarium adwokata, oraz pokrycie kosztów konsultacji prawnej.
Celem artykułu będzie bliższe przyjrzenie się temu produktowi i ustalenie, czy na pewno stanowi
innowację w zakresie ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniu ochrony prawnej, czy też japoński zakład ubezpieczeń wykorzystał zabiegi marketingowe w celu
dotarcia ze standardowym produktem do konkretnej grupy odbiorców, w odpowiedzi na zgłaszane
przez nich zapotrzebowanie w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; molestowanie; innowacyjne produkty
ubezpieczeniowe.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Baseel C., Japanese company offers insurance plan to protect against false train groping accusations, http://en.rocketnews24.com/2015/11/12/japanese-company-offers-insurance-plan-to-
-protect-against-false-train-groping-accusations/ [dostęp: 06.05.2017].
Buerk R., Tokyo police act on train gropers, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8254389.stm
[dostęp: 06.05.2017].
Dołęgowska-Wysocka B., Coverholder, nowość na polskim rynku, „Gazeta Ubezpieczeniowa”
29.06.2011, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4034
2&catid=142&Itemid=104 [dostęp: 06.05.2017].
Gately I., Rush Hour: How 500 Million Commuters Survive the Daily Journey to Work, Head of Zeus
Ltd, London 2014.
Froteryzm (in. frotteuryzm, dawniej ocieractwo), Gazeta.pl 04.02.2013, http://zdrowie.gazeta.pl/
Zdrowie/1,105912,13344603,Froteryzm__in__frotteuryzm__dawniej_ocieractwo_.html [dostęp:
06.05.2017].
Government of Canada, An overview of the criminal law system in Japan, https://travel.gc.ca/travelling/advisories/japan/criminal-law-system [dostęp: 06.05.2017].
Hellman M., Japan Finally Bans Child Pornography, „Time” 18.06.2014, http://time.com/2892728/
japan-finally-bans-child-pornography/ [dostęp: 06.05.2017].
https://www.japan-insurance.co.jp/lawyer/agreement.php (06.05.2017).
Insurance Business, Japanese insurer launches ‘groping’ coverage, 23.11.2015, http://www.
insurancebusinessmag.com/us/news/breaking-news/japanese-insurer-launches-groping-
-coverage-26881.aspx [dostęp: 06.05.2017].
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1188).
Reuters, Japan arrests six over child pornography, at least 168 boys abused, 10.02.2017, https://
www.reuters.com/article/us-japan-childporn/japan-arrests-six-over-child-pornography-at-
-least-168-boys-abused-media-idUSKBN15P0UT?il=0 [dostęp: 06.05.2017].
Shiori I., Sexual Assault in Japan: ‘Every girl was a victim’, http://www.news24.com/World/News/
sexual-assault-in-japan-every-girl-was-a-victim-20170308 [dostęp: 06.05.2017].
Soredemo boku wa yattenai, http://www.imdb.com/title/tt0794350/ [dostęp: 06.05.2017].
Stuart J., Guilty and NEVER Proven Innocent – Every Male Train Rider’s Nightmare in Japan, http://
en.rocketnews24.com/2013/05/14/guilty-and-never-proven-innocent-every-male-train-riders-
-nightmare-in-japan/ [dostęp: 06.05.2017].
TheJournal, Child pornography is still widely available in Japan, a year after it was criminalised,
http://www.thejournal.ie/japan-child-abuse-2966815-Sep2016/ [dostęp: 06.05.2017].
Trading Economics, Japonia – przeciętne wynagrodzenia, http://pl.tradingeconomics.com/japan/
wages [dostęp: 06.05.2017].
Travel Insurance Direct, Women’s safety on Japanese trains, https://www.travelinsurancedirect.
com.au/tripwise/guide-to-japan/chikan-and-wandering-hands [06.05.2017]