Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł

W I półroczu 2021 r. Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 19,9 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). W największym stopniu wzrosły wypłaty z tytułu ochronnych ubezpieczeń na życie. To skutek zwiększonej śmiertelności spowodowanej pandemią.

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł – Kluczowe liczby:

 • Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 19,9 mld zł, w tym:
  • 9,3 mld zł z ubezpieczeń na życie (w tym: o 34 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych).
  • 7,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC).
  • Około 3,2 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.
 • Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto) 34,4 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • Prawie 86,4 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • Prawie 18,2 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
 • Ponad 665 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.
Ubezpieczenia na życie

Na rynku życiowym widoczny jest przede wszystkim wzrost świadczeń z ubezpieczeń ochronnych.
Pierwsze półrocze 2021 r. w ubezpieczeniach pokazuje tragiczne skutki pandemii. Świadczenia z ochronnych ubezpieczeń na życie sięgnęły niemal 4 mld zł, w porównaniu z 2,9 mld zł rok wcześniej – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
Oprócz wzrostu świadczeń, w ubezpieczeniach na życie rośnie też składka, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie tymi produktami. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 11 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Składka z samych ubezpieczeń ochronnych na życie wzrosła o 13,7 proc., do 4,4 mld zł. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych (wzrost o 6,3 proc. do niemal 3,5 mld zł).

Ubezpieczenia majątkowe

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość w I półroczu jest nieco wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej:

 • Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 4,6 mld zł i były o 1,8 proc. większe niż przed rokiem.
 • Odszkodowania z autocasco wyniosły 2,8 mld zł, o 4,7 proc. więcej niż przed rokiem.
 • Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I półroczu 2021 r. 488 zł, o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8337 zł, o 8,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Zbyt duży spadek stawek przy jednoczesnym wzroście średniej szkody nie jest korzystny ani dla branży, ani dla klientów. Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia kilka lat temu, co skończyło się znaczącymi podwyżkami cen, budzącymi sprzeciw społeczny – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.
Pierwsze półrocze 2021 r. nie przyniosło poważniejszych strat, jeśli chodzi o szkody związane z pogodą. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 1,3 mld zł, o 9,8 proc. mniej niż rok temu.
Wyniki po pierwszym półroczu tego roku nie zmieniają faktu, że z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi będziemy mierzyć się coraz częściej. Nie jesteśmy w stanie ich uniknąć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć finansowo dzięki ubezpieczeniu – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zysk po I półroczu 2021 r.

Na koniec czerwca 2021 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa 665 mln zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 2,7 mld zł zysku netto, czyli o 29 proc. mniej niż przed rokiem. Jest to efekt przede wszystkim niższego wyniku technicznego w ubezpieczeniach na życie.

Tabele z wynikami

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z II kw. 2021 r.
Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
Od skutków ciężkich zachorowań 338 zł miesięcznie Rak inwazyjny gruczołu piersiowego 200 tys. zł, wypłacone w ciągu 6 dni od zgłoszenia zdarzenia
Grupowe ubezpieczenie na życie i od skutków ciężkich zachorowań 136 zł rocznie Upadek z roweru z powodu zderzenia z innym rowerzystą. Poszkodowana doznała poważnych urazów głowy. Urazy spowodowały niedowład prawostronny i afazję. 150 tys. zł z tytułu urazów oraz trwałej niezdolności do pracy.
OC działalności gospodarczej firmy budowlanej 2700 zł rocznie Poszkodowany pracownik firmy upadł na ziemię razem z rusztowaniem. Doznał skomplikowanego złamania nogi. Konieczne było leczenie operacyjne. 61,5 tys. zł z tytułu kosztów leczenia i zadośćuczynienia.
OC komunikacyjne 504 zł rocznie Wypadek na motocyklu z winy innego kierowcy. Poszkodowany motocyklista doznał  paraliżu nóg. Na zlecenie ubezpieczyciela został objęty opieką. Wdrożono rehabilitację przy użyciu egzoszkieletu. W wyniku podjętych działań poszkodowany uzyskał maksymalną, możliwą samodzielność, potrzebną w dalszym życiu. 2,6 mln zł z tytułu wszystkich roszczeń, tj. kosztów leczenia, rehabilitacji i kapitalizacji rent.
Indywidualne ubezpieczenie na życie 1770 zł rocznie Śmierć mężczyzny w wieku 44 lat spowodowana ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19. Zmarły był ubezpieczony od 2018 r. 380 tys. zł na rzecz osoby uposażonej
OC komunikacyjne Składka roczna 595 zł Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym doznał wielokrotnych złamań m.in. obojczyka, żeber oraz urazu kręgosłupa. 106 tys. zł pomocy dla poszkodowanego, obejmującej indywidualny plan leczenia, zaproponowany poszkodowanemu przez ubezpieczyciela: 8-miesięczną rehabilitację, fizjoterapię, leczenie i sesje z psychologiem.