Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 44,4 mld zł w 2022 r.

W 2022 r. Polacy otrzymali 44,4 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). To 7,5 proc. Więcej niż rok wcześniej. W 2022 r. Ubezpieczonych na życie było 23,8 mln Polaków. Zawarliśmy też 71,2 mln polis majątkowych.
Kluczowe liczby:
 • 44,4 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
 • 18,87 mld zł z ubezpieczeń na życie
 • 16,26 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC)
 • 9,25 mld zł z pozostałych ubezpieczeń
 • Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto):
 • 72,4 mld zł, o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej
 • Prawie 83,4 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • Ponad 17,3 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
 • Ponad 1,4 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.
Ubezpieczenia na życie

Na rynku życiowym w 2022 r. nadal utrzymuje się wzrost w wypłacanych świadczeniach. Widzimy też rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami życiowymi. W 2022 r. 23,8 miliona Polaków miało ubezpieczenie na życie, w tym 12,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. To o około 1 proc. więcej niż rok temu. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 21,5 mld zł.

Wzrost zainteresowania polisami ochronnymi to efekt m.in. wydarzeń ostatnich lat. W pandemii doceniliśmy te ubezpieczenia. Nadal spłacamy dług zdrowotny zaciągnięty wówczas. Ochrona życia i zdrowia jest dla nas coraz ważniejsza, tym bardziej że życie i zdrowie ciągle budzi nasze największe obawy. 80 proc. Polaków obawia się braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne.

 • Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły w 2022 r. prawie 9,9 mld zł i były o 6 proc. większe niż przed rokiem.
 • Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, średnia składka w ubezpieczeniach OC ppm wzrosła tylko o 0,4 proc. i wyniosła ona 490 zł. W tym samym czasie średnia szkoda z OC ppm wzrosła o 8,4 proc., do 9 199 zł.
 • Odszkodowania z autocasco wyniosły 6,4 mld zł, czyli o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem.
Inne ubezpieczenia majątkowe

W 2022 r. mieliśmy do czynienia ze skutkami gwałtownej pogody, co przyniosło znaczące wzrosty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli o 23,7 proc. więcej niż rok temu.

Zjawiska związane z żywiołami to ryzyko, które będzie nam już stale towarzyszyć. Ubezpieczyciele są przygotowani, by nieść pomoc w takich przypadkach, jednak musimy też myśleć o rozwiązaniach systemowych, które ryzyko klimatyczne pozwoli zmitygować – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zyski w 2022 r.

W 2022 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,4 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 6,1 mld zł zysku netto, czyli o 8 proc. więcej niż przed rokiem.

Tabela z wynikami

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z 2022 r.

Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
Indywidualne ubezpieczenie na życie 2 088 zł (rocznie) 34-letni mężczyzna zmarł w wyniku tętniaka rozwarstwiającego aorty Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w wysokości 400 000 zł
Indywidualne ubezpieczenie na życie 1 992  zł (rocznie) Rak naciekający NST piersi rozpoznany u 46-letniej kobiety Ubezpieczyciel wypłacił świadczenia z tytułu poważnego zachorowania w wysokości 100 000 zł
Grupowe ubezpieczenie na życie 4 669,85 zł (rocznie) 50-letnia kobieta zmarła w wyniku nowotworu złośliwego płuc Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w wysokości 581 462 zł
Indywidualne rodzinne ubezpieczenie  NNW 43 zł (miesięcznie) Ubezpieczony podczas ścinki drzew został uderzony przez spadające drzewo – doszło do trwałego inwalidztwa Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w wysokości 300 000 zł
Grupowe ubezpieczenie na życie 604,40 zł (rocznie) Niezdolność do pracy ubezpieczonego w związku z zachorowaniem na raka gruczołowego odbytnicy Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w wysokości 240 000 zł
Ubezpieczenie grupowe NNW 335 zł (miesięcznie) Ubezpieczona przewróciła się podczas jazdy na nartach. Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie z tytułu kosztów leczenia 21 937 zł, rekonwalescencji 240 zł, inwalidztwa 15 200 zł oraz 240 zł świadczenia szpitalnego
Ubezpieczenie NNW 149 zł (miesięcznie) 16-letnia dziewczyna została potrącona przez inną zawodniczkę na treningu koszykówki, upadając na parkiet doznała urazu prawego kolana. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie
7,3 tys. zł
OC komunikacyjne  4 560 zł (rocznie) Kierowca autobusu komunikacji miejskiej przedwcześnie zamknął drzwi, przytrzasnął nogę osoby wysiadającej. Pasażer przewrócił się na chodnik, połamał się. Ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie

w wysokości 90 000 zł

OC komunikacyjne 409 zł (rocznie) Kierująca pojazdem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa motocyklowi. Kierujący motocyklem, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na przeciwny pas ruchu. Ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za uszkodzone pojazdy w wysokości 52 000 zł
OC komunikacyjne 1 731 zł (rocznie) Kierujący pojazdem zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzając w zaparkowany na poboczu pojazd. Ten z kolei przemieszczając się uderzył w stojącego przy nim mężczyznę. Mężczyzna zmarł. Ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie w wysokości około 254 000 zł
OC komunikacyjne 1 642 zł (rocznie) Uszkodzenie w kolizji lokomotywy na przejeździe kolejowym. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 4 254 800 zł
Ubezpieczenie mieszkania 263 zł (rocznie) Pożar w domu, na skutek którego spalony został dach Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 200 000 zł
Ubezpieczenie mieszkania 266 zł (rocznie) Zapalenie się obudowy akwarium spowodowało okopcenie pomieszczeń w domu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości  26 732 zł
Ubezpieczenie firmy 1 005 zł (rocznie) Pod wpływem ciężaru śniegu załamała się woliera z ptakami. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości

201 765 zł