Ubezpieczyciele wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. ubezpieczyciele wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To 11% więcej niż rok wcześniej. Istotnie wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, przede wszystkim wynikające z działania ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 3,3 mld zł, co oznacza 32 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku.
Kluczowe liczby:
33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych, w tym:

    • 12 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC).
    • 7,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych
    • 14,5 mld zł z ubezpieczeń na życie

Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 52,7 mld zł, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

79,9 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

1 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiły 63 proc. ogółu odszkodowań i świadczeń wypłacanych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Po III kwartałach 2022 r. przekroczyły one 12 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc.

  •  7,3 mld zł trafiło do poszkodowanych w ramach wypłat odszkodowań i świadczeń z obowiązkowego OC komunikacyjnego. To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.
  • 4,8 mld zł odszkodowań otrzymali ubezpieczeni z autocasco, co oznacza wzrost o 8,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego przekroczyła już 9 tys. zł. Dla porównania po III kwartale 2020 r. było to 7,9 tys. zł, a w analogicznym okresie kolejnego roku już 8,4 tys. zł. Istotny wpływ mają m.in. rosnące koszty napraw rozbitych aut. Należy spodziewać się utrzymania tego trendu, ze względu na inflację oraz przewidywane skutki finansowe rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z OC komunikacyjnego. W naszej ocenie promują one rozwiązania zapewniające wyższe przychody warsztatom. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na dalszy wzrost wypłat, a finalnie na składki za OC komunikacyjne płacone przez wszystkich kierowców – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Na razie średnia wysokość składki za OC komunikacyjne nie ulega istotnej zmianie. Po III kwartale 2022 r. wynosiła ona 488 zł. Dla porównania rok wcześniej było to 487 zł.

Łączne przychody ze składek z OC komunikacyjnego wyniosły 11,3 mld zł, co oznacza 1 proc. wzrost. Na ubezpieczenia autocasco Polacy wydali 8,1 mld zł, czyli niemal 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Rośnie liczba umów AC, ale też wartość samochodów. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. zawarto 6,4 mln umów AC, czyli 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ubezpieczenia majątkowe

Po III kwartałach 2022 r. widać istotny wzrost wypłat w ubezpieczeniach majątkowych od ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 3,3 mld zł, co oznacza 32 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

W tym roku więcej jest szkód wynikających z działania żywiołów, w szczególności wichur, gradobić i pożarów. W ostatnim czasie wzrosły koszty związane z odbudowaniem nieruchomości czy odkupieniem maszyn i urządzeń. Te dwa czynniki powinni brać pod uwagę klienci, określając obecnie sumy ubezpieczenia. Ich mienie jest bardziej narażone na zniszczenie, a koszty jego odtworzenia rosną. Tymczasem zakłady ubezpieczeń sygnalizują, że tylko niewielki odsetek klientów podwyższa sumy ubezpieczenia do odpowiedniego poziomu, uwzględniając wzrost cen. To szczególnie ważne w odniesieniu do przedsiębiorców, w których przypadku skala strat wynikających z niedoubezpieczenia może być szczególnie duża – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Klienci wydali na tego typu ubezpieczenia 7,1 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Czynników wzrostu łącznej zebranej składki jest kilka. W pewnej mierze nałożył się na to wzrost sum ubezpieczenia w przypadku niektórych klientów. Poza tym, do użytkowania oddane zostały obiekty budowlane, których budowa rozpoczęta została w okresie koniunktury gospodarczej. Niezależnie od tego należy zauważyć, że obecny rok jest drugim z rzędu, w którym globalny rynek ubezpieczeniowo-reasekuracyjny notuje wysokie wypłaty z tytułu katastrof naturalnych.

Ubezpieczenia na życie

Wypłaty z tytułu polis na życie wyniosły po III kwartałach 2022 r. 14,5 mld zł, z czego 5,1 mld zł to wypłaty z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym. Było to o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Te wyniki pokazują, że ubezpieczenia na życie spełniły swoją funkcję w trudnym pandemicznym czasie, zapewniając wsparcie finansowe wielu rodzinom. W tym roku notujemy niższe wskaźniki śmiertelności niż w poprzednim, stąd obserwowany spadek wypłat w tym segmencie – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.

Na koniec III kwartału łączne przychody ze składek z ubezpieczeń na życie wyniosły 15,9 mld zł. Z tego aż 12,7 mld zł (wzrost o 5,1%) przypadło na ochronne ubezpieczenia na życie (7,1 mld zł) i oraz wypadkowe i chorobowe (5,6 mld zł).

Finanse ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele są drugim, po bankach, polskim instytucjonalnym nabywcą obligacji skarbowych.  Na koniec III kwartału 2022 r. ulokowali 79,9 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Dodatkowo 16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Wynik finansowy netto rynku ubezpieczycieli wyniósł 3,8 mld zł, a zapłacony podatek dochodowy wyniósł 987 mln zł.

Tabela z wynikami

Jak pomogło ubezpieczenie?
Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka 36 zł (miesięcznie) Zdiagnozowanie raka piersi u ubezpieczonej Ubezpieczona otrzymała 100 tys. zł z tytułu diagnozy oraz 30 tys. zł z tytułu operacji
Ubezpieczenie na życie 840 zł (rocznie) Śmierć 37-letniego mężczyzny w wyniku nowotworu złośliwego żołądka Rodzina otrzymała 450 tys. zł
Ubezpieczenie na życie 29 zł (miesięcznie) Utonięcie podczas ratowania topiących się dzieci Rodzina otrzymała 150 tys. zł
Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym 168 zł (miesięcznie) Śmierć ubezpieczonego na skutek zachorowania na białaczkę limfatyczną po pięciu miesiącach od zawarcia umowy Spłata połowy kredytu w wysokości 232 tys. zł.
Ubezpieczenie NNW 60 zł (miesięcznie) Ubezpieczony zmarł na skutek zachłyśnięcia się pokarmem Rodzina otrzymała 115 tys. zł
Ubezpieczenie domu 873 zł (rocznie) Pożar domu na skutek spięcia w instalacji elektrycznej Odszkodowanie ponad 600 tys. zł
Ubezpieczenie domu 363 zł (rocznie) Pożar w domu jednorodzinnym, zniszczona cała kuchnia, przedpokój, elewacja oraz dach Odszkodowanie ponad 145 tys. zł
OC w życiu prywatnym 51 zł (rocznie) Ubezpieczony palił chwasty na swojej posesji. W wyniku podmuchu wiatru, pożar przeniósł się na nieruchomość sąsiada. Spaliła się część elewacji domu, fragment dachu, drewniany taras i ponad 20 letnie drzewa i krzewy Wypłata dla poszkodowanego 50 tys. zł
OC w życiu prywatnym 42 zł (rocznie) Pies rasy bernardyn wybiegł przez otwartą bramę. Został potrącony przez samochód, a następnie uderzył w drugi zaparkowany pojazd Wypłata 22,9 tys. zł odszkodowania za zniszczenie dwóch samochodów.
Ubezpieczenie majątkowe w  firmie produkcyjnej 3900 zł (rocznie) Zwarcie elektrycznego wentylatora. Skutkiem był pożar w hali produkcyjnej i zanieczyszczenie spożywczych środków obrotowych Odszkodowanie 180 tys. zł
OC komunikacyjne 786 zł (rocznie) Samochód wymusił pierwszeństwo przejazdu i uderzył w ciężarówkę, która z kolei uderzyła w sygnalizację świetlną Łączne odszkodowanie za zniszczone auto i sygnalizację wyniosło 280 tys. zł.
OC działalności gospodarczej 353 zł (rocznie) Podczas regulacji pękły przesuwane drzwi ze szkła hartowanego. Drobne kawałki zniszczyły drewniane schody i drugie drzwi szklane w przedsionku domu Odszkodowanie dla klienta firmy 9,8 tys. zł
OC rolnika 40 zł (rocznie) Krowa wybiegła z pola prosto pod samochód ciężarowy Odszkodowanie dla posiadacza ciężarówki 27 tys. zł, wypłata z tytułu utraconego dochodu 7 tys. zł, koszty holowania 5 tys. zł