Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10 mld zł

W I kwartale 2021 r. Polacy otrzymali 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). W największym stopniu wzrosły wypłaty z tytułu ochronnych ubezpieczeń na życie. To skutek zwiększonej śmiertelności spowodowanej pandemią.

Kluczowe liczby:

 • 10,2 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
  • 4,8 mld zł z ubezpieczeń na życie (w tym o 28 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych).
  • 3,8 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC).
  • Około 1,6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.
 • Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 17,6 mld zł, o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • Prawie 88 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • Prawie 17,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Ubezpieczenia na życie

Na rynku życiowym widoczny jest przede wszystkim wzrost świadczeń z ubezpieczeń ochronnych.
Dane pokazują tragiczne skutki pandemii. Wyższą śmiertelność obserwowaliśmy już od listopada 2020 r. natomiast w I kwartale 2021 r. dotyczyła ona także młodszych grup wiekowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.
Oprócz wzrostu świadczeń, w ubezpieczeniach na życie rośnie też składka, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie tymi produktami. Składka z ubezpieczeń ochronnych wyniosła 2,2 mld zł, o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych. Większym zainteresowaniem cieszyły się także polisy o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. Polacy przeznaczyli na nie 1,6 mld zł, o 6 proc. więcej niż przed rokiem.

Ubezpieczenia majątkowe

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość utrzymuje się na poziomie podobnym do zeszłorocznego:

 • Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 2,4 mld zł i były o 5,4 proc. mniejsze niż przed rokiem.
 • Odszkodowania z autocasco wyniosły 1,4 mld zł, o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem.

Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I kwartale 2021 r. 496 zł, o 11,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8 035 zł, o 11,3 proc. więcej niż przed rokiem. – Ubezpieczyciele powinni konkurować przede wszystkim jakością obsługi, np. poprzez uczestnictwo w systemie bezpośredniej likwidacji szkód. Zbyt duży spadek stawek prowadzi do tego, z czym mieliśmy do czynienia kilka lat temu – wojna cenowa na rynku OC skończyła się znacznymi podwyżkami cen, co wzbudziło zrozumiały sprzeciw społeczny. Obniżanie składek przy wzroście kosztów tylko pozornie jest korzystne dla kierowców. W długim okresie nie ma pozytywnego efektu ani dla branży ani dla klientów – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Pierwsze trzy miesiące tego roku nie przyniosły poważniejszych strat, jeśli chodzi o szkody związane z pogodą. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 651 mln zł, o 1,5 proc. mniej niż rok temu. – Przed nami najcieplejsze miesiące w roku, podczas których często występuje nasilenie niekorzystnych zjawisk pogodowych. Nie jesteśmy w stanie ich uniknąć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć finansowo dzięki ubezpieczeniu – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z I kw. 2021 r.

 • Agro-casco: pożar maszyny rolniczej podczas postoju. Zgodnie z opinią straży pożarnej, przyczyną było niebezpieczne zjawisko fizyczne, które doprowadziło do zwarcia instalacji elektrycznej. Następnie doszło do przepalenia zbiornika z olejem napędowym i zapłonu paliwa. Kwota odszkodowania dla poszkodowanego z tytułu zniszczonego mienia: 201 tys. zł. Roczna składka za ubezpieczenie: 3100 zł.

 • Grupowa polisa na życie: śmierć mężczyzny w wieku 46 lat, spowodowana marskością wątroby. Zmarły był ubezpieczony od 2019 r. Do śmierci doszło w lutym 2021 r. Świadczenie dla osoby uposażonej: 575 tys. zł. Roczna składka za ubezpieczenie: 1900 zł.

 • Ubezpieczenie grupowe, chorobowe: u 43-letniej kobiety zdiagnozowano raka tarczycy. Była ubezpieczona od 2015 r. Po diagnozie, ubezpieczyciel wypłacił świadczenie, przewidziane w umowie w przypadku nowotworu. Świadczenie dla chorej: 129 tys. zł. Roczna składka za ubezpieczenie: 1200 zł.

 • OC konsultanta komputerowego: Na serwerach poszkodowanego, doszło do incydentu typu ransomware. Hostingiem serwerów zajmowała się ubezpieczona firma. Poszkodowany stracił dostęp do danych, a dodatkowo nie została poprawnie utworzona ich kopia zapasowa. Utrata danych była wynikiem błędu pracownika ubezpieczonej firmy. Poszkodowany otrzymał 200 tys. zł z polisy OC firmy, zajmującej się hostingiem. W przypadku braku polisy, firma poniosłaby te koszty z własnej kieszeni. Firma płaciła za pełne ubezpieczenie 18,5 tys. zł rocznie.

 • Autocasco: Samochód podczas jazdy zderzył się z sarną, która wbiegła na drogę. Koszt naprawy auta, pokryty przez ubezpieczyciela: 8670 zł. Roczna składka: 823 zł.

 • NNW (kupione z pakietem komunikacyjnym): Ubezpieczony wysiadając z auta, zahaczył nogą o próg pojazdu. Badanie lekarskie wykazało złamanie kostki. Świadczenie za nieszczęśliwy wypadek plus zwrot kosztów leczenia: 1090 zł. Roczna składka: 79 zł.

Silna pozycja kapitałowa ubezpieczycieli

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2021 r. 1,1 mld zł zysku netto, czyli o 7,6 proc. więcej niż przed rokiem. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 333 mln zł podatku dochodowego.

TABELA Z WYNIKAMI