Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 10,6 mld zł

W I kw. 2020 r. Polacy otrzymali prawie 10,6 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Odszkodowania z samego OC komunikacyjnego wyniosły 2,5 mld zł i były o 6,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Najważniejsze dane dotyczące rynku ubezpieczeń po I kw. 2020 r.

  • 10,6 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
    • 4,7 mld zł z ubezpieczeń na życie
    • 4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC)
    • 1,9 mld zł z pozostałych ubezpieczeń
  • 78,3 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne
  • 15,7 mld zł aktywów ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu
  • Ponad 322 mln zł podatku dochodowego dla budżetu państwa

Wyższe odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych

Odszkodowania zarówno z OC komunikacyjnego, jak i z autocasco są wyższe niż rok temu, mimo że dane obejmują również marzec, czyli początek pandemii, kiedy przemieszczanie się było ograniczone – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Na ochronę swoich pojazdów Polacy wydali w I kw. 2020 r. 5,9 mld zł, z czego ok. 3,7 mld zł stanowiły składki na OC, a 2,2 mld zł – składki na autocasco. Za prawie 1,2 mld zł kupiliśmy ubezpieczenia chroniące domy, mieszkania i firmy przed skutkami żywiołów. – W wynikach za I kw. 2020 r. widać wyraźny wzrost odszkodowań i świadczeń, spowodowany szkodami rolnymi. Miejmy nadzieję, że reszta roku będzie spokojna pod względem zjawisk pogodowych – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Na ochronę życia wydajemy tyle samo

Na ubezpieczenia na życie Polacy wydali w I kw. 2020 r. ponad 5,2 mld zł, niemal tyle samo co rok temu. – Ostatnie miesiące uświadomiły nam, że ochrona własnego zdrowia i życia jest kluczowa. Właściwe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie zdrowotne powinno być standardem – podkreśla J. Grzegorz Prądzyński.
Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2019 r. ok. 1,1 mld zł zysku netto – o ponad 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 322 mln zł podatku dochodowego.

Na blogu PIU piszemy o tym, dlaczego ochrona ubezpieczeniowa jest kluczowa w czasie kryzysu

Tabela z wynikami