Abstrakty/Abstracts

20 wrz.: Abstrakty/Abstracts 2/2021

Kilka uwag w sprawie weryfikacji administracyjnej kandydatów na członków zarządu zakładu ubezpieczeń i reasekuracji (A few remarks on the administrative…

13 listopad: Abstrakty/Abstracts 3/2020

Abstrakty/Abstracts 3/2020 Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka – Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów…

22 Maj: Abstrakty/Abstracts 1/2020

ABSTRAKTY/ABSTRACTS Paweł Wajda – Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne (Obligation to ensure…

16 marzec: Abstrakty/Abstracts 4/2019

Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and…

06 sierpień: Abstrakty/Abstracts 2/2019

Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń (Division of duties…

05 czerwiec: Abstrakty/Abstracts 1/2019

Podstawy odpowiedzialności cywilnej krajowych organów nadzoru finansowego w świetle doświadczeń zagranicznych (An overview of the civil liability framework of national…