Abstrakty/Abstracts 3/2023

Artykuły naukowe

  1. Ewa Bagińska – Obowiązki przedsiębiorców w świetle art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług a dystrybucja usług ubezpieczeniowych [Obligations of entrepreneurs in light of article 4 of the Law on price indication of goods and services and distribution of insurance services]
  2.  Paolo Gavazzi, Renata Dobrucka, Stephan Haubold, Robert Przekop –  A thematic analysis of the perception of sustainability in the commercial property insurance industry on the basis of selected companies operating in Germany
  3. Malwina Lemkowska- Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 1. – wprowadzenie teoretyczne i założenia metodyczne) [Non-financial reporting as a source of information on the environmental sustainability performance of major european insurance groups (part 1. – theoretical introduction and methodological background]
  4.  Marianna Cicirko – Wyzwania dla sektora ubezpieczeniowego związane ze zmianami klimatycznymi [Challenges for the insurance sector related to climate change]
  5.  Paweł Sawicki – Narzędzia nadzorcze do naprawy zagrożonego niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń [Supervisory tools for repairing an insurance company at risk of insolvency ]

 

Recenzje i sprawozdania

  1. Jacek Lisowski  – Michał Marszelewski Umowy wiatykalne i wtórny rynek ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2021, 247 stron [ Review of: M. Marszelewski ‘Viatical contracts and the secondary market for life insurance in the United states’ TNoik Publishing House, Torun 2021, 247 pages]
  2. Bartosz Kucharski – Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Oddziału Międzynarodowego Związku Prawa Ubezpieczeniowego AIDA oraz Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ pt. „Ekonomiczna Analiza Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych”, Łódź, 23 października 2023 r.   [Report on the Conference of the Polish Branch of the International Insurance Law Association and the Department of of Economic and Commercial Law of the University of Łódź entitled. “Economic Analysis of Economic Insurance Law”, Lodz, October 23]