Szukaj:
Inne
Kontakt
Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń Jest swoistym centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne i nadzoruje współpracę z rynkiem oraz innymi instytucjami. Polska Izba Ubezpieczeń ul. Twarda 18 00-105 Warszawa office@piu.org.pl tel: +48 22 42 [...]
Więcej
Inne
Home
21 09.20 Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł W I półroczu 2020 r. Polacy otrzymali prawie 20 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Tylko z obowiązkowego OC komunikacyjnego wypłaty wyniosły 4,5 mld zł. Mimo że pandemia znacząco ograniczyła ruch [...]
Więcej
Inne
Polityka prywatności i polityka plików cookies
Wstęp Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Polski. Izba prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba [...]
Więcej
Aktualności
Raport o przestępczości ubezpieczeniowej 2015

PIU prowadzi od wielu lat cykliczne badania nad zjawiskiem przestępczości ubezpieczeniowej. Powtarzalność badań koordynowanych przez Komisję ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej oraz Podkomisję ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie przebiegająca według sprawdzonej metodyki gwarantuje ich rzetelność, a także pozwala na […]

Więcej
Wydarzenia
Współpraca Policji i zakładów ubezpieczeń

W dniach 22 – 23 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się ósma już edycja seminarium szkoleniowego „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”. Organizatorem merytorycznym spotkania […]

Więcej
Aktualności
Wyniki rynku ubezpieczeń po II kw. 2016 r.

9,2 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 9 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili klientom oraz osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele w I półroczu 2016 r. Najważniejsze dane po I półroczu 2016 r. 18, 2 mld […]

Więcej