Polityka cookies

Wstęp

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Polski. Izba prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju.

Polska Izba Ubezpieczeń przestrzega przepisów normujących ochronę danych osobowych, a w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Polityka plików cookies

Niniejsza polityka plików cookies informuje o sposobie, w jaki PIU korzysta z plików cookies, pikseli i wtyczek społecznościowych w związku z korzystaniem i interakcją użytkowników z serwisami internetowymi PIU.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny PIU (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” (cookies trwałe) i „wyjściu” (cookies sesyjny) ze strony internetowej. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

PIU używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o użytkownikach w celach statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych jest zgoda użytkownika wyrażona za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty w serwisach internetowych PIU wyświetlana jest użytkownikowi informacja na temat stosowania plików cookies. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany w pomocy danej przeglądarki.

Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie z pamięci komputera użytkownika nie wpływa w żaden sposób na możliwości korzystania z serwisów internetowych PIU.

Cookies własne

Cookies własne PIU wykorzystuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów internetowych PIU.

Cookies podmiotów trzecich

W serwisach internetowych PIU wykorzystywane są funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Google Analytics

W celu optymalizacji serwisów internetowych PIU wykorzystywane są narzędzia Google Analytics.

Narzędzia społecznościowe

W serwisach internetowych PIU wykorzystywane są technologie oferowane w kanałach mediów społecznościowych. W związku z tym w serwisach internetowych PIU stosowane są piksele Facebooka, które składają się z fragmentów kodu i kropek o rozmiarach piksela, umieszczonych na stronach serwisów internetowych PIU, które wiążą wizytę użytkownika w serwisach internetowych PIU z Facebookiem. W trakcie ładowania się piksela Facebook umieszcza na komputerze użytkownika tzw. plik cookie „fr” co pomaga Facebookowi w zapewnianiu użytkownikowi treści dostosowanych do indywidualnych zainteresowań.

Media społecznościowe

Serwisy internetowe PIU zawierają odnośniki do serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIN. Korzystanie z odnośników może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do serwisów PIU mogących obsługiwać serwisy społecznościowe mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników serwisów społecznościowych, których PIU nie jest w stanie kontrolować. Wobec tego PIU nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do serwisów społecznościowych.

Bezpieczeństwo informacji

Polska Izba Ubezpieczeń wprowadziła niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

System Polskiej Izby Ubezpieczeń szyfruje komunikację pomiędzy komputerem użytkownika a serwerami PIU z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).