Szukaj:
Aktualności
WU2020.4.3

Wpływ ubezpieczeń dotowanych upraw na wynik finansowy wybranych rodzajów produkcji roślinnej Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.3 Abstract Wzrost liczby i natężenia zjawisk o charakterze katastroficznym oraz konieczność ograniczenia pomocy ad hoc państwa doprowadziły do wprowadzenia dotowanych ubezpieczeń upraw w […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.2

Problem stosowania art. 3855 k.c. w stosunkach ubezpieczenia gospodarczego z udziałem banków Dawid Rogoziński DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.2 Abstract Celem niniejszego artykułu jest ocena, w jaki sposób status prawny jednoosobowego przedsiębiorcy wpływa na możliwość stosowania wobec niego instrumentów ochrony przed niedozwolonymi po-stanowieniami […]

Więcej
Aktualności
WU2020.4.1

Kto stanie po stronie konsumenta? aktualne problemy ochrony praw klientów na polskim i amerykańskim rynku finansowym Hanna Mardo DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.4.1 Abstract W roku 2020 zarówno amerykańskie Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), jak i polski Rzecznik Finansowy zmierzyły się z możliwością […]

Więcej
Aktualności
PIU odpowiada na propozycje Rzecznika Finansowego

Polska Izba Ubezpieczeń odniosła się do propozycji Rzecznika Finansowego. W opinii izby, jakiekolwiek pochopne działania, mające bezpośredni wpływ na wypłacalność zakładów, w przypadku długiego i głębokiego kryzysu, naruszą interesy poszkodowanych i stabilność rynku ubezpieczeniowego. Pismo Polskiej Izby Ubezpieczeń, skierowane do […]

Więcej
Aktualności
Zdalna pomoc ubezpieczycieli w czasie pandemii

Priorytetem ubezpieczycieli jest obsługa klientów i poszkodowanych, w taki sposób, by nie musieli wychodzić z domu. Dlatego wszędzie tam, gdzie to możliwe, działa obsługa zdalna. Tak jest nie tylko przy sprzedaży polis, ale i w likwidacji szkód. O tym, jak […]

Więcej
Inne
Abstrakty/Abstracts 4/2019

Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and the law in Germany (Pojazdy autonomiczne a prawo niemieckie) – […]

Więcej
Inne
Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2019

Contents: Articles: Product liability for autonomous vehicles – Bernhard A. Koch Autonomously driving cars and the law in Germany – Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.6

Regres ubezpieczeniowy – zagadnienia wybrane Paweł Grzembka DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.6 Abstract Niniejszy artykuł jest poświęcony regulacjom dotyczącym regresu ubezpieczeniowego – typowego i nietypowego. Z tego względu opracowanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza zawiera ogólną charakterystykę regresu typowego, stanowiącą przyczynek […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.5

Praktyczne problemy działania polskiego systemu alternatywnego dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Mateusz Kaźmierczak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.5 Abstract Alternatywny system dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych funkcjonuje w Polsce już od 8 lat. Z jego wprowadzeniem wiązały się wysokie […]

Więcej
Aktualności
WU2020.3.4

Wycena wysokości szkody całkowitej pojazdu mechanicznego z wykorzystaniem aukcji internetowej Anna Wilk DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.4 Abstract Artykuł porusza problematykę wyceny pozostałości pojazdu przy tzw. szkodzie całkowitej metodą aukcji internetowych. Autorka przedstawia samą ideę aukcji internetowej oraz prezentuje wady i zalety takiego […]

Więcej