Konkurs na najlepsze prace dyplomowe 2011 rozstrzygnięty

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że Konkurs im. Leona Kozickiego 2011 na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ubezpieczeń został zakończony. Rada Opiniująca w składzie prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr Wojciech Nagel, prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, dr Jan Piątek, dr Witold Walkowiak, oraz Marcin Łuczyński, dokonała wyboru najlepszych prac ze wszystkich nadesłanych do konkursu.

Pierwsze miejsce przyznano Jakubowi Stępniowi za pracę pt. „Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych”. Promotorem pracy jest dr hab. Jacek Lisowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Drugie miejsce przyznano Dominice Fudale za pracę „Otwarta Metoda Koordynacji w zabezpieczeniu emerytalnym”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Handschke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Trzecie miejsce przyznano Marii Magdalenie Kozber za pracę pt. „Współpłacenie pacjentów w opiece zdrowotnej w Polsce, Niemczech i Szwajcarii”. Promotorem pracy jest dr Magdalena Osak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranych. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.