Kolejne dodatki specjalne do „Dziennika Gazety Prawnej” pod patronatem PIU – okres ferii zimowych to czas podróży i ubezpieczeń turystycznych

Polska Izba Ubezpieczeń objęła patronat nad kolejnymi specjalnymi dodatkami do „Dziennika Gazety Prawnej”. W okresie ferii zimowych najbardziej aktualnym tematem są podróże i ubezpieczenia turystyczne. Pierwszy dodatek na ten temat ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 22 stycznia, natomiast kolejny został wydany 12 lutego.

 

 

 

Dodatki, oprócz ciekawych miejsc na zimowe wyprawy, prezentują najważniejsze zagadnienia, o których należy pamiętać wybierając się podróż. Nie mogło w nich zabraknąć umiejsca na ubezpieczenia turystyczne. Zaprezentowany został w tym kontekście przede wszystkim zakres oferty assisnace dostępnej na polskim rynku.

Jest to już drugi tego typu dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej”, którego partnerem została Izba. W ubiegłym roku PIU współpracowała z redakcją przy projekcie informującym o najważniejszych zagadnieniach związanych z nowoczesnymi formami sprzedaży ubezpieczeń, problematyką ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń ochrony prawnej.

Wcześniej Izba realizowała podobne przedsięwzięcie wspólnie z jednym z największych tytułów poradnikowej prasy kobiecej – „Panią Domu”.

 

Do pobrania:

Pierwsza strona dodatku turystycznego do Dziennika Gazety Prawnej z 12 lutego.

Cześć ubezpieczeniowa dodatku do Dziennika Gazety Prawnej z 12 lutego.

 

Pierwsza strona dodatku turystycznego do Dziennika Gazety Prawnej z 22 stycznia.

Część ubezpieczeniowa dodatku do Dziennika Gazety Prawnej z 22 stycznia.