30 maja 2018

Nowy projekt PPK – kluczowa jest kwestia podatku od aktywów

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Ubezpieczyciele są uwzględnieni w nowej wersji projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), mogą oferować PPK, podobnie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwa emerytalne. To główna zmiana w stosunku do pierwszego projektu, o którą Polska Izba Ubezpieczeń zabiegała. Jednak ta nowelizacja w praktyce niczego nie zmienia. Włączeniu branży do systemu powinno towarzyszyć wyłączenie z podatku od aktywów środków przeznaczonych na PPK. Mamy więc nadzieję, że obecne zmiany w przepisach to pierwszy etap konsultacji, a w kolejnych etapach wprowadzone zostaną zmiany w podatku od aktywów.

Długo oczekiwane zmiany w PPK

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowa wersja uwzględnia uwagi po pierwszych konsultacjach społecznych. Czekaliśmy na nią długo. Podczas VI Kongresu PIU zmiany zapowiadała Teresa Czerwińska, minister finansów.

Zmiany w nowym projekcie PPK

Pierwotnie ubezpieczyciele nie zostali dopuszczeni do tzw. fazy akumulacji, czyli mówiąc wprost, nie mogli oferować PPK. Uzupełniony projekt przynosi tu zasadniczą zmianę. PPK będzie oferowane zarówno przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, jak i zakłady ubezpieczeń na życie. Zmian w nowym projekcie jest oczywiście więcej. Podkreślono prywatny charakter zgromadzonych w PPK środków, obniżono koszt oszczędzania dla najmniej zarabiających, zwiększono wymogi bezpieczeństwa dla instytucji finansowych.

Ubezpieczyciele w fazie ofert w PPK

Z punktu widzenia wszystkich oszczędzających na emeryturę, kluczową zmianą może być właśnie dopuszczenie ubezpieczycieli do oferowania PPK. Ubezpieczyciele mają bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu długoterminowym znacznymi aktywami. Są również infrastrukturalnie i proceduralnie przygotowani do obsługi dużej liczby klientów, co ma ogromne znaczenie przy masowej skali PPK, zwłaszcza w fazie początkowej, gdy programy będą uruchamiane. Ubezpieczyciele w PPK to również dobra wiadomość z punktu widzenia całej regulacji. Zwiększy to powszechność uczestnictwa w PPK i oczywiście wprowadzi dodatkową konkurencję.

Kluczowa zmiana jeszcze przed nami: podatek od aktywów

Konsultacje społeczne na temat PPK wciąż trwają i zakończą się 14 czerwca. Mamy nadzieję, że uda się wypracować taką formułę, w której ubezpieczyciele będą uczestniczyć w PPK na tych samych zasadach, co inne podmioty. Podatku od aktywów nie płacą TFI oraz PTE. Gdyby projekt ustawy o PPK wszedł w życie w obecnym kształcie, ubezpieczyciele nie byliby w stanie oferować tak samo korzystnych produktów: podatek od aktywów przewyższa w praktyce maksymalne opłaty dopuszczalne w PPK. Ubezpieczyciele ponosiliby więc straty. Co kluczowe, te same zasady uczestnictwa w PPK dla wszystkich podmiotów są neutralne z punktu widzenia finansów publicznych.

Wszystkim nam zależy na zbudowaniu jak najlepszego programu długoterminowego oszczędzania. Jeśli więc stosować preferencje podatkowe, to właśnie w takich przypadkach. Tak, by stworzyć system, w którym wszyscy oferenci mają równe szanse, zwłaszcza, jeśli chodzi o koszty, w tym podatki.