30 kwietnia 2018

Niedoubezpieczenie – nowe ryzyka – technologie. Jak ubezpieczać zmieniający się świat?

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

VI Kongres PIU poświęcimy nowym ryzykom i zjawisku niedoubezpieczenia. Jak ubezpieczać zmieniający się świat, jakie skutki niesie za sobą niedoubezpieczenie? To najważniejsze pytania, które stoją teraz przed branżą. Dyskusja jest niezbędna, bo to jak reagujemy na postęp technologiczny i jak sprawnie wprowadzamy nowe produkty przekłada się na bezpieczeństwo nas wszystkich. Na ściśle regulowanym rynku nie ma jednak pełnej swobody działania, przed nami sporo barier do pokonania. Tu konieczne są kompromisy. Jak je wypracować, czym się kierować – zapraszam na VI Kongres PIU.

Kongres – ważne forum wymiany myśli

Coroczny kongres PIU w Sopocie stał się niezwykle istotnym forum wymiany myśli w kontekście największych wyzwań oraz rozwoju rynku. Goszczą na nim parlamentarzyści, przedstawiciele nadzoru, organizacji konsumenckich i ubezpieczycieli. Tegoroczna edycja to dwa główne wątki: niedoubezpieczenie Polaków, tzw. protection gap, oraz rosnące znaczenie technologii w ubezpieczeniach.

Niedoubezpieczenie – świat i Polska

Problem niedoubezpieczenia nie dotyczy jedynie Polski. Ubezpieczyciele na całym świecie zastanawiają się, jak sprostać temu wyzwaniu. Niedługo po naszym kongresie na ten temat rozmawiać będziemy na 10 międzynarodowej konferencji Insurance Europe. To szerokie zjawisko, które dotyka wszystkich ubezpieczeń. Podczas Kongresu poruszymy m.in. kwestie ubezpieczeń majątkowych, emerytalnych, zdrowotnych.

Luki w ubezpieczeniach majątkowych

Świat jest coraz bardziej dynamiczny, zmienia się klimat,  gwałtowne zjawiska pogodowe będą coraz częstsze. Zarówno w Polsce jaki i w Europie, szczególnie duże wyzwanie stoi przed samorządami i organami państwowymi, które muszą budować odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem, a także poszukują środków na niezbędne inwestycje w bezpieczeństwo. Rośnie społeczna ekspozycja na zmieniające się i nieznane ryzyka. Dla ubezpieczycieli rodzi to ważne pytania. Jak rozpoznać to, co nieubezpieczone, jak zrozumieć nowe zjawiska, zwłaszcza że gromadzone przez zakłady ubezpieczeń informacje dotyczą najczęściej tego, co było w przeszłości. Jak współdziałać w tym obszarze z organami państwa i samorządami? Do dyskusji zaprosiliśmy polskich i europejskich ekspertów.

Luki w dostępie do profesjonalnej opieki medycznej

Jedna z istotniejszych luk ubezpieczeniowych wynika z braku dostępu do profesjonalnej opieki medycznej. W Polsce ok. 2,2 mln osób korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej, dzięki dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym. Nie ma wątpliwości, że ich liczba będzie rosła. Wymagania wobec opieki zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście świadczeń specjalistycznych, będą się również systematycznie zwiększały. Wraz z nimi nie zwiększa się jednak dostępność do świadczeń w systemie publicznym. Już teraz Polacy wydają z własnej kieszeni ponad 40 mld zł na zdrowie, wliczając leki. Czy czują się dobrze w takim systemie? Z publikowanego co roku Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia, oceniającego jakość systemów opieki zdrowotnej, wynika że Polska zajmuje szóste od końca miejsce w Europie. To pokazuje, że konieczne są zmiany legislacyjne.

Wzór powinniśmy czerpać z tych krajów europejskich, które znajdują się na szczycie rankingu, czyli Holandii, Szwajcarii, czy z państw skandynawskich. Oczywiście Holandia nie zbudowała swojego systemu z dnia na dzień. Zajęło to około 20 lat. Nie mniej im szybciej zdecydujemy, że polski system opieki zdrowotnej wymaga niezbędnych zmian, tym szybciej będą one wprowadzone. O tym, jak zredefiniować system zdrowotny w Polsce w kontekście wyzwań, jakie przed nim stoją i współczesnym społeczeństwem będziemy rozmawiać m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Środki na przyszłość

Sporo miejsca poświęcimy dyskusjom związanym z luką w ubezpieczeniach na życie. Luka ta dotyczy zarówno ochrony, jak i oszczędności, przede wszystkim tych długoterminowych. Polacy zdają się w większości nie myśleć poważnie o swojej emeryturze. Większość liczy na świadczenia od państwa i zaczyna oszczędzać zbyt późno, by godziwie żyć podczas tzw. jesieni życia. Aż 49 proc. ludzi w wieku w wieku 25–45 lat uważa, że nie dożyje wieku emerytalnego, chociaż z danych demograficznych wynika, że żyjemy coraz dłużej. Jak zredukować lukę, aby przewidywane scenariusze, zakładające że w 2040 r. połowa emerytów będzie otrzymywać świadczenie minimalne lub niższe, a w 2070 r. – aż 70 proc., nie ziściły się.

Innowacje vs. regulacje

Jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoi branża ubezpieczeniowa to implementowanie nowych technologii na ściśle regulowanym rynku. Jednym z przykładów państw, w których legislacja sprawnie nadąża za rozwojem technologicznym, są Chiny. Regulator pozwala ubezpieczycielom wprowadzać pilotażowo nowe rozwiązania, które dopiero później zostają objęte przepisami. Dzięki temu chińskie koncerny stosują najbardziej zaawansowane techniki agile – tworzą nowe usługi i produkty, testują je na rynku i oceniają ich przydatność. Dzięki uzyskanej informacji zwrotnej udoskonalają albo szybko eliminują pilotażowy produkt.

Drugi dzień obrad Kongresu poświęcimy nowym technologiom. Wraz z ekspertami porozmawiamy nie tylko o regulacjach, ale też spróbujemy odczarować pojęcie blockchainu. Jak wykorzystać tę technologię w ubezpieczeniach? Choć początkowo związana była z kryptowalutami, dziś ma znacznie szersze zastosowanie. W ubezpieczeniach może w dalszej perspektywie doprowadzić np. do automatyzacji wypłat czy zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność. Blockchain może także ograniczyć liczbę błędów oraz usprawnić realizowane operacje, poprawić relacje z klientami, partnerami czy organami nadzoru.

Serdecznie zapraszam na VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń.