20 marca 2020

Impulsy nadzorcze – szybka odpowiedź UKNF

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w obszarze rynku ubezpieczeniowego. To szybka reakcja na niepewną sytuację związaną z pandemią COVID-19. Szybka i ważna dla rynku, który od lat zapewnia bezpieczeństwo i stabilizację wielu Polakom.

Gospodarka światowa stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Dotyczy to już wszystkich sektorów i branż. Wirus wywołał chaos na giełdach, przerwał łańcuchy dostaw, oderwał ludzi od codziennej pracy i kazał błyskawicznie ją przemodelować. Pracujemy zdalnie, świadczymy zdalnie usługi i tak też oferujemy pomoc.

Ubezpieczenia zdalnie

Ubezpieczyciele zareagowali błyskawicznie, firmy uruchomiły dodatkowe zasoby, by wspierać wszystkich swoich klientów, pracowników i współpracowników. Cel jest tu niezwykle ważny: zapewnienie stałej ochrony klientom w nowych warunkach, zapewnienie ciągłości wypłat. Ale też umożliwienie pracy kilkuset tysiącom pośredników ubezpieczeniowych.

Stabilny rynek ubezpieczeń

UKNF docenia realizowane przez nas w ostatnich latach zadania, zgodnie z oczekiwaniami i rekomendacjami nadzoru. Sprawiły one, że polski sektor ubezpieczeniowy jest odporny i dobrze skapitalizowany wobec poważnych wstrząsów – jak w piśmie na stronie UKNF zaznacza Dagmara Wieczorek-Bartczak, wiceprzewodnicząca Urzędu. Mamy środki na bieżącą obsługę wszystkich zobowiązań i wypłatę świadczeń. Jesteśmy stabilni.

Konieczne ułatwienia dla klientów

Nowa sytuacja wymaga jednak pewnych zmian, które umożliwią nam działalność. W obecnych warunkach najważniejsze jest wprowadzenie ułatwień, które pozwolą na zachowanie ciągłości ubezpieczeń i zapewnienie ochrony tym klientom, którzy jej potrzebują. Do tej pory na ściśle regulowanym rynku ubezpieczeniowym nie wszystkie umowy można było zawierać zdalnie.

Fakt, że UKNF dopuszcza przeprowadzenie całego procesu zawarcia umowy drogą elektroniczną, jest dla nas szczególnie istotny. Zwłaszcza w tych obszarach, w których teraz ochrona wydaje się kluczowa – w ubezpieczeniach życiowych.

Mniej restrykcyjna sprawozdawczość

Zakłady ubezpieczeń są też poddane bardzo ścisłym regulacjom dotyczącym raportowania, przeprowadzania inspekcji i oceny BION. To bardzo duża część działalności zakładów, choć klienci nie zdają sobie z niej sprawy. Uwzględnienie koniecznej walki z pandemią i płynących stąd ograniczeń przy podejmowaniu decyzji sankcyjnych i w ramach kontroli Urzędu to istotna ulga dla zakładów.

PIU zebrała ważne inicjatywy dla rynku

PIU po ogłoszeniu pandemii przeprowadziła błyskawiczne konsultacje z zakładami ubezpieczeń. Zebraliśmy propozycje inicjatyw, które muszą zostać podjęte, by zapewnić bieżącą obsługę klientów.

Wszystkie ułatwienia, o których pisze UKNF z całą pewnością pomogą przetrwać trudny czas przede wszystkim naszym klientom, ale też firmom, które muszą pozostać stabilne. Działamy elastycznie, reagujemy na wszelkie sygnały, które od klientów płyną.