Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków?

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Myślimy o ubezpieczeniach z reguły tylko wtedy, gdy coś się dzieje. Choć polskie społeczeństwo stale się bogaci, a ryzyka nie lubimy, to ciągle nie doceniamy ich roli. Tymczasem bez sektora ubezpieczeniowego, gospodarka w zasadzie przestałaby istnieć.  Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków? I dlaczego to ważne, byśmy o tym mówili.

Niezwykle miło mi tym felietonem otworzyć bloga eksperckiego Polskiej Izby Ubezpieczeń i zaprosić Państwa do lektury i czerpania inspiracji z wielu materiałów, które tu się pojawią. Premiera bloga zbiega się z premierą bardzo ważnego raportu, który przygotowaliśmy w Izbie.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy na polskim rynku raport opisujący kompleksowo wpływ ubezpieczeń na otoczenie, “Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”. Raport można pobrać również z naszej strony.

Musimy zdawać sobie sprawę z własnej roli społecznej i gospodarczej

Dlaczego to tak ważny dokument? Nieustannie podnosimy standardy, edukujemy, szybko reagujemy, gdy pojawiają się nowe ryzyka. Działamy w wielu obszarach, chronimy duże przedsiębiorstwa, zatrudniające tysiące osób, jak i poszczególnych ludzi. Czy zdajemy sobie sami sprawę z własnej roli, czy potrafimy o tym mówić? To istotne, byśmy sami – jako pracownicy branży – wiedzieli, jaką rolę odgrywamy, jak ważne przed nami zadania, jak ogromne ma to znaczenie dla społeczeństwa. Ta świadomość powinna nas motywować do jeszcze lepszej pracy. Pomoże też lepiej komunikować się z otoczeniem tak, by jak najlepiej wykorzystać potencjał, jaki nasza działalność wnosi w życie społeczne.

Ubezpieczyciele zmniejszają niepewność, chronią majątek, zdrowie, zapewniają wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach. Te działania sprawiają, że rośnie standard życia. Nawet najbardziej rozbudowany system działań prewencyjnych nie wykluczy bowiem ryzyka, które bez działalności ubezpieczeniowej, blokowałoby rozwój społeczny.

W raporcie omówiliśmy wpływ branży ubezpieczeniowej na społeczeństwo w trzech obszarach. Są to gospodarka, przedsiębiorstwa i człowiek. W każdym z nich podajemy przykłady, liczby, zestawienia.

Liczby, które pokazują wpływ branży ubezpieczeniowej

Wpływ branży oczywiście najlepiej obrazują najważniejsze wskaźniki: 1,6 mld podatków odprowadzonych w 2016 r., 225 tysięcy miejsc pracy w branży oraz innych sektorach, 2% łącznego wkładu w PKB kraju. Dzięki ubezpieczeniom więcej dóbr i usług jest wytwarzanych w polskiej gospodarce. Ubezpieczyciele to trzeci największy inwestor instytucjonalny w Polsce. Aż 60 mld aktywów lokują w obligacje, 17,4 mld długoterminowo w akcje spółek, zapewniając nie tylko kapitał na rozwój przedsiębiorstw, ale także finansując wydatki publiczne na infrastrukturę, edukację czy zdrowie.

Ubezpieczyciele oddziałują na różne sektory gospodarki jak handel, produkcja przemysłowa, ochrona zdrowia, czy transport. W 2016 r. zabezpieczali, m.in., ponad 114 mld zł polskiego eksportu. Czy przedsiębiorcy byliby skłonni do eksportowania produktów i usług bez zabezpieczenia swojej ekspansji, zwłaszcza gdy wychodzą poza rynki Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie trafia już 21 proc. polskiego eksportu? Czy mogliby swobodnie prowadzić codzienną działalność nie zważając na zagrożenia związane z zaległościami w płatnościach ze strony kontrahentów oraz klientów w kraju i za granicą. Płynność finansowa wydaje się kluczowa dla rozwijającego się rynku. Każda firma, która chce rozszerzyć swoją działalność, wprowadzić nowy produkt, usługę, podpisać umowę sprzedaży lub kupna, powinna dbać o zapewnienie, że działa w dobrej wierze – to właśnie ubezpieczenie, które stanowi ochronę i gwarancję dla firm. Branża gwarantuje rocznie nawet 60 mld zł wierzytelności.

Działalność gospodarcza nie byłaby też możliwa bez ochrony własności przedsiębiorstw. Wartość ubezpieczonego majątku firm od pożarów i innych żywiołów to ok 1,7 bln zł. Gdyby nie te gwarancje, przedsiębiorcy własnej kieszeni pokrywaliby wszelkie straty. A te mają we współczesnym świecie coraz to nowe przyczyny. Produkcja dóbr i usług narażona jest nie tylko na ryzyko związane z żywiołami. Coraz częściej i niestety śmielej pojawiają się nowe zagrożenia związane z cyberprzestępstwami. Warto zdawać sobie sprawę, że przeciętny roczny koszt cyberprzestępstw przypadający na jedną międzynarodową firmę szacuje się na 122,6 mln zł.

Rozwój #dziękiubezpieczeniom 

Dla rozwoju gospodarczego, jeszcze ważniejsza jest perspektywa jednostkowa – zabezpieczenie życia i mienia obywateli. Człowiek, który nie obawia się jutra, dba o siebie i swoje otoczenie, jest cennym pracownikiem, przygotowanym na wyzwania, jakie stawia przed nim pracodawca. Ubezpieczyciele zabezpieczają nasze życie, by ryzyko choroby, śmierci czy utraty pracy nie było przeszkodą w indywidualnym rozwoju i bogaceniu się. Ich rola nie ogranicza się jednak tylko do tego.

Ponad 2 miliony Polaków korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego. To nie tylko odciążenie systemu zdrowotnego i lepsza dostępność lekarzy specjalistów. Polisy zdrowotne skutecznie motywują, by dbać o zdrowie lepiej i bardziej świadomie. Ubezpieczyciele motywują też do zarządzania własnymi oszczędnościami. Jako społeczeństwo starzejemy się bardzo szybko. Środki z państwowej emerytury nie wystarczą, by godnie i bezpiecznie żyć. Dzięki ubezpieczeniom możemy podnieść standard życia na emeryturze nawet o 25 proc.

Przykłady można mnożyć, szczegółowo omówiliśmy je w raporcie. Wpływ branży ubezpieczeniowej jest nie do przecenienia, gwarantuje trwały wzrost gospodarczy poprzez ograniczenie ryzyka, przewidywalność i zapewnienie płynności finansowej. Rolą ubezpieczycieli jest ochrona sukcesu polskiej gospodarki, stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa dla polskich przedsiębiorców i osób prywatnych. Wpływ ubezpieczeń na nasze życie jest też większy niż nam się wydaje. To ważne, byśmy byli w stanie go oszacować i coraz lepiej wykorzystywać potencjał, jaki niesie. Dzięki temu tempo rozwoju gospodarczego Polski będzie jeszcze szybsze.

Zapraszam również do obejrzenia wideo, które pokazuje wpływ ubezpieczeń na gospodarkę:

A oto podsumowanie panelu Polskiej Izby Ubezpieczeń, który odbył się podczas Kongresu 590: