Analiza: przestępczość ubezpieczeniowa w 2021 r.

W 2021 roku w Polsce wykryto ponad 25 tysięcy przypadków wyłudzeń odszkodowań. Ponad 4,5 tys. przypadków dotyczyło ubezpieczeń na życie, większość, bo prawie 21 tys., ubezpieczeń majątkowych. Udaremniono nienależne wypłaty na kwotę prawie 442 mln złotych – 34 mln w ubezpieczeniach na życie oraz 408 mln zł w ubezpieczeniach majątkowych.

Wyłudzenia dotyczą nie tylko majątku (tzw. blach)ale również szkód osobowych, które mają znaczny wpływ na wysokość nienależnych świadczeń.

W ubezpieczeniach na życie, podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej występujące przypadki to leczenie szpitalne i operacyjne. To ponad 50% wszystkich wyłudzeń z ubezpieczeń działu I. 18% to sprawy związane z trwałym inwalidztwem lub uszczerbkami na zdrowiu powstałymi wskutek nieszczęśliwego wypadku. Podobnie jak w roku ubiegłym,  spadła liczba fałszywych zgłoszeń związanych ze zgonem ubezpieczonego, zarówno pod względem liczbowym, jak i wysokości udaremnionych wypłat.

Bardzo dokładna weryfikacja wszystkich przypadków (przedstawionej dokumentacji) przez działy likwidacji szkód, wykorzystanie narzędzi do analizy graficznej w połączeniu z czynnościami operacyjnymi realizowanymi w terenie przez ekspertów i szybkie kierowanie spraw, w których są wątpliwości do dalszej weryfikacji, sprawia, że rynek ubezpieczeń coraz lepiej radzi sobie z wykrywaniem przestępczości ubezpieczeniowej, a prawie wszystkie przypadki to usiłowania wyłudzenia świadczeń.

Szczegółowe informacje dostępne są w raporcie PIU.