Za nami kolejna edycja „The Best Annual Report 2011”

Już po raz siódmy Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2011”, czyli najlepszy raport roczny według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej.  Patronem konkursu była Polska Izba Ubezpieczeń.

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród.

Takim przykładem w roku bieżącym jest raport roczny PKN Orlen S.A. Na uwagę zasługują też raporty roczne spółek, które po raz pierwszy brały udział w konkursie, czyli niedawni debiutanci np. PZU S.A., czy spółki, które dopiero przygotowują się do debiutu, jak Bank Pocztowy S.A.

Od 4 lat mamy nową kategorię w konkursie: najlepszy raport roczny w Internecie. Nie wszystkie spółki publiczne rozumieją, że Internet jest najszybszym źródłem informacji i podobnie, jak w wersji papierowej raport roczny w wersji elektronicznej powinien być użyteczny dla akcjonariusza i inwestora, czyli powinien zawierać określone treści zaprezentowane przystępnie, z punktu widzenia możliwości, które daje technologia informatyczna. W roku bieżącym mamy prawdziwą „eksplozję” nowych portali finansowych, prezentujących raporty roczne w Internecie w wersji interaktywnej albo interdyscyplinarnej. Na szczególną uwagę zasługują tutaj raporty roczne banków, takich jak BRE Bank S.A. czy ING Bank Śląski S.A. Nie ustępują im miejsca raporty roczne KGHM Polska Miedź S.A.