Razem dla bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym

Polska Izba Ubezpieczeń edukuje najmłodszych o zagrożeniach na drodze

20 września przypada Światowy Dzień Wiedzy o Ubezpieczeniach. Ponadto w kilku krajach europejskich w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka. Rusza także inicjatywa regionu Europy Środkowej i Wschodniej „Razem dla bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym”, do której dołączyła Polska Izba Ubezpieczeń.

Razem dla bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym

Stowarzyszenia bezpieczeństwa drogowego, władze publiczne, instytucje edukacyjne i branża ubezpieczeniowa z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier połączą siły wspierając program Komisji Europejskiej – „Wizja zero”. To projekt, który ma na celu wyeliminowanie do 2050 r. ofiar śmiertelnych i poważnie rannych w wypadkach samochodowych. 20 września przedstawiciele organizacji biorących udział w przedsięwzięciu inicjują dyskusję na temat bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Chcą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wypadków dzięki odpowiedniej edukacji: organizacji lekcji dla dzieci, quizów internetowych oraz kampanii w mediach społecznościowych.


Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo na drodze?

W ramach inicjatywy Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przygotuje lekcje online przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

PIU i WRD zwrócą uwagę na to, kiedy i jak dzieci mogą poruszać po drogach samodzielnie. Opowiedzą również o ważnym etapie edukacji drogowej, czyli przygotowaniu do zdobycia karty rowerowej. Uświadomią dzieci i rodziców, że ten dokument jest niezbędny.

– Zwrócimy szczególną uwagę na kwestie odpowiedzialności dzieci na drogach. Mało który rodzic zdaje sobie sprawę z tego, że trzynasto-, czternastolatek może już odpowiadać finansowo za spowodowany przez siebie wypadek – mówi Monika Chłopik, analityk PIU.

Edukacja na pierwszym miejscu

Dzieci uczestniczą w ruchu drogowym w sposób, który znacznie różni się od nawyków osób dorosłych. Dorośli często nie zdają sobie z tego sprawy, nie przywiązując uwagi do edukacji dzieci.

– Nie wystarczy nauczyć dziecka prawidłowego rozglądania się. Ważne są przepisy drogowe, umiejętność czytania znaków. Szczególnie zagrożone są dzieci w wieku wczesnoszkolnym, u których świadomość zagrożenia nie jest w pełni rozwinięta. A ich pole widzenia znacznie ograniczone, dlatego dostrzegają ryzyko na drodze zbyt późno albo niewłaściwie oceniają sytuację. Postrzeganie otoczenia, dźwięków i odległości u dzieci kształtuje się wraz z wiekiem. Jednocześnie zwiększa się umiejętność koncentracji, dzięki czemu mogą świadomiej reagować w momencie zagrożenia. Zanim jednak to nastąpi, młode osoby muszą zostać odpowiednio przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym. Bardzo pomaga w tym egzamin na kartę rowerową – tłumaczy ekspertka.

– Rzetelne przyłożenie się do tego pierwszego sprawdzianu daje dzieciom sporą wiedzę o tym, jak prawidłowo poruszać się po drogach. Niestety obserwujemy, że wielu rodziców bagatelizuje ten egzamin. Chcemy uświadamiać rodzicom, że edukacja jest bardzo ważna, a ich postawa jest też wzorem dla dzieci – dodaje Monika Chłopik.

Rola ubezpieczeń w edukacji o bezpieczeństwie

Uczestnictwo w ruchu drogowym wiąże się z realnym zagrożeniem zdrowia i życia. Według raportu „Mapa ryzyka Polaków” 43% respondentów uznaje ryzyko wypadku samochodowego za prawdopodobne, zaś jego skutków boi się aż 70%. Sprawne zarządzanie ryzykiem wymaga kształtowania odpowiednich postaw poprzez długofalowe działania. Uczenie najmłodszych pokoleń bezpieczeństwa na drodze nie może odbyć się więc bez uświadamiania o roli ubezpieczeń.

Program szkoły podstawowej nie obejmuje nauczania o finansach czy ubezpieczeniach. Sytuacja nie zmienia się również w późniejszych etapach edukacji szkolnej. Tę lukę stara się wypełnić Polska Izba Ubezpieczeń, organizując spotkania dla uczniów i nauczycieli, publikując materiały poradnikowe.

Omawiane są w nich najważniejsze aspekty dotyczące uczestnictwa w ruchu drogowym – od bezpieczeństwa, poprzez wypadki, rolę ratownictwa, a także odpowiedzialności i ubezpieczeń, które chronią przed skutkami zagrożeń również najmłodszych.