Wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2014 r.

20,3 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 13,8 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w 2014 r. polscy ubezpieczyciele.
Składka, jaką zapłacili za ochronę klienci w 2014 r. to ogółem  54,9 mld zł. Jest to spadek rok do roku o 5 proc. Składka z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 28,7 mld zł (spadek rdr o 8,3 proc.) a z ubezpieczeń majątkowych 26,2 mld zł (spadek o 1,3 proc.)

Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:

  • Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 20,3 mld zł (spadek o 11,8 proc.)
  • Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 8,3 proc., do 28,7 mld zł
  • Składka z ubezpieczeń z UFK wyniosła 12,6 mld zł (spadek o 3,46 proc.)

Komentarz: J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU
Po raz kolejny w wynikach rynkowych widać ogromny wpływ na składkę ograniczenia oferty krótkoterminowych produktów oszczędnościowych oraz inwestycyjnych. Jako że bardzo często są to produkty niskomarżowe, nawet wyraźne spadki składki nie muszą odbijać się na rentowności zakładów ubezpieczeń. Najbliższy czas będzie przełomowy dla całego rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Nowe wytyczne i rekomendacje nadzoru z pewnością spowodują w ubezpieczeniach daleko idące zmiany.

Rynek majątkowy i komunikacyjny
Najważniejsze liczby:

  • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC pojazdów lądowych wyniosła 8 mld zł (spadek o 4,64 proc.)
  • Składka przypisana brutto z ubezpieczeń autocasco wyniosła 5,2 mld zł (spadek o 1,17 proc.)
  • Wynik techniczny z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniósł -795,7 mln zł
  • Wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco wyniósł 239 mln zł
  • Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 12,9 mld zł i była o 0,8 proc. niższa niż rok wcześniej
  • Widoczny jest wzrost składki z ubezpieczeń finansowych (do 1,27 mld zł wobec 1 mld zł rok wcześniej)
  • O 22 proc. wzrosła wartość odszkodowań z pozostałych szkód rzeczowych.

Komentarz: Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych trwa silna walka o klienta. Jest to przede wszystkim konkurencja cenowa, co ma odzwierciedlenie w spadającym przypisie składki z ubezpieczeń OC. Wynik techniczny z tej linii produktowej był w 2014 r. najniższy od 4 lat. Mam nadzieję, że dzięki wprowadzeniu przez PIU rynkowego rozwiązania w zakresie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, część kierowców będzie kierować się prócz ceny, także jakością oferowanych przez ubezpieczyciela usług. 

Wynik finansowy
Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 3,1 mld zł i był o 11,6 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli 2014 r. z zyskiem 3,7 mld zł (spadek o 40 proc.). Różnica ta ma związek przede wszystkim z wysokością dywidendy wewnątrz największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy wyniósł 986 mln zł.

Tabela z wynikami