Wyniki rynku ubezpieczeń po I kw. 2014 r.

5,8 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 3,37 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w I kw. 2014 r. polscy ubezpieczyciele.

Rynek komunikacyjny
Najważniejsze liczby:
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 1,98 mld zł (spadek o 6,14 proc.)
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 1,35 mld zł (spadek o 0,53 proc.)
• Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł -20,8 mln zł
• Wynik techniczny z ubezpieczeń AC wyniósł 105,7 mln zł

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)
Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 3,7 mld zł i była o 6,3 proc. wyższa niż rok wcześniej
• Utrzymuje się widoczny wzrost składki z ubezpieczeń różnych ryzyk finansowych (255 mln zł przy wzroście rok do roku o 27,9 proc.) 
• Największy udział w składce na rynku majątkowym mają niezmiennie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów – ponad 1 mld zł. Jest to jednak spadek rok do roku o 2,9 proc.

Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 5,8 mld zł (spadek o 11 proc.)
• Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 14,03 proc., do 6,93 mld zł
• Składka z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 3 mld zł (o 4,19 proc.)
• Wpływ na spadek składki na rynku nadal mają krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty

Wynik finansowy netto
Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w I kw. 2014 r. 626 mln zł i był o 1,84 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli I kw. 2014 r. z zyskiem 546 mln zł (spadek o 27 proc.). Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po I kw. 2014 r. wyniósł 327 mln zł.

Tabela