Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski