Warsztaty na temat interpretacji i wdrożenia postanowień ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała 6 czerwca 2018 r., warsztaty pt. „Interpretacja i wdrożenie postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.” W spotkaniu wzięli udział: Ewa Krajewska, z-ca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM, radca prawny, dr hab. Jakub Pokrzywniak prof. UAM, radca prawny oraz mec. Piotr Czublun, radca prawny.

Podczas warsztatów zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • Zmiany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych. Aktualizacja danych w rejestrze po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
  • badanie potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Skutki prawne dla zakładów ubezpieczeń klauzuli generalnej zgodności umowy ubezpieczenia z wymaganiami i potrzebami klienta
  • informacje o produkcie ubezpieczeniowym w postaci ustandaryzowanego dokumentu. Wymagany zakres informacji a konstrukcja i złożoność produktu ubezpieczeniowego
  • bliskie powiązania z agentem i powiązania kapitałowe, które uniemożliwiają skuteczny nadzór KNF
  • charakter wynagrodzenia agenta i osób wykonujących czynności agencyjne, unikanie konfliktu interesów, wynagradzanie ubezpieczającego i osób obsługujących grupowe umowy ubezpieczenia
  • czynności wyłączone z zakresu dystrybucji ubezpieczeń

Warsztaty przeznaczone były w szczególności dla radców prawnych i pracowników merytorycznych zakładów ubezpieczeń zajmujących się procesem dystrybucji ubezpieczeń i administracją agentów.

Prezentacje

Prezentacja dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka
Prezentacja prof. Marcina Orlickiego
Prezentacja mec. Piotra Czubluna